Camping de Boskant en gemeente lijken een oplossing te hebben gevonden

Camping de Boskant in Geulle en de gemeente zijn opnieuw met elkaar in gesprek gegaan om de ontstane situatie op te lossen. De Camping heeft al meerdere jaren een conflict met de gemeente. Reden voor dit conflict was toen het jarenlang niet betalen van de toeristenbelasting, illegale gebouwen, de huur van de grond en de mogelijke koop van diezelfde grond. Het gesprek tussen de gemeente en de camping is “constructief” verlopen en heeft waarschijnlijk zelfs geleid tot een oplossing.

Bezoek wethouder aan de camping
De nieuwe portefeuillehouder die belast is met het dossier de Boskant, wethouder Ijff, heeft in februari een bezoek gebracht aan de camping: “Aan de orde is gekomen de huidige situatie en de onderlinge wil om tot een oplossing te komen waarbij het behoud van een mooie inrichting en dito camping de uitgangspunten waren. lnzet was om te komen tot een levensvatbare en toekomstbestendige camping die een waardevolle aanvulling is op onze toeristische infrastructuur. De nieuwe exploitanten hebben die ambitie ook nadrukkelijk onderschreven.” Aldus het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Overeenkomst
De partijen zijn tot een voorlopige overeenstemming gekomen die door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd. Het college laat verder in de brief weten: “Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat we als gemeente zijn overeengekomen dat de campinggronden tegen taxatiewaarde worden overgenomen voor recreatief gebruik. We zijn als college blij een voor beide partijen tot tevredenheid stemmende oplossing te hebben gevonden.”

De overeenstemming betekent volgens de gemeente dat:
• 4,8 ha aan campingronden verkocht worden aan mevrouw Meus en de heer
Loenis;
• verrekening plaatsvindt van de over te dragen opstallen;
• het campingterrein wordt opgeschoond en opnieuw wordt ingevuld;
• diverse vergunningen worden verleend voor verbouw- en
herstelwerkzaamheden op het terrein; en
• voor zo lang mevrouw Roumans op het terrein woont, zij een persoonsgebonden
gedoogbeschikking krijgt om op het terrein te wonen in de 2e woning,
die na overlijden of vertrek niet meer permanent mag worden bewoond.

Lees vorig bericht

HV MIC on Tour

Lees volgend bericht

de Staat van de Raad #5: de toekomst van het burgemeesterschap?