Gemeente stelt opnieuw geld ter beschikking aan nieuwe ondernemers

De gemeente Meerssen stelt opnieuw geld ter beschikking voor de stimulering van de winkelgebieden. In 2019 is er ook geld ter beschikking gesteld, maar dat is al uitgegeven. Nieuwe ondernemers krijgen € 2500 euro wanneer ze in Meerssen een winkel openen. De gemeente heeft toen acht keer een bijdrage toegewezen. Deze keer wordt opnieuw 20.000 euro ter beschikking gesteld ter stimulering. Volgens het College is dit nodig omdat er nog veel leegstand is in de winkelgebieden.

Leegstand verminderd
Volgens het college is de winkelleegstand de laatste anderhalf jaar verminderd. In 2019 stonden er zestien winkelpanden leeg, momenteel zijn het er twaalf. Zeven van de acht uitgekeerde bijdrages gingen naar nieuwe bedrijven, één is verhuisd naar het centrum van Meerssen. Van de acht ondernemers is er één weer gestopt.

Meerder kernen
Nu wordt opnieuw met een regeling gestart. Deze keer wordt 20.000 euro ter beschikking geteld. In 2019 was er alleen geld voor nieuwe ondernemers in de kern Meerssen. Nu wordt dat uitgebreid naar de winkelgebieden van Bunde en Geulle. Ook is de adviesprocedure vereenvoudigd. Ondernemers in de branches van de detailhandel, horeca en dienstverlening aan consumenten kunnen aanspraak maken op een bijdrage.

Het voorstel is donderdagavond door de raad unaniem aangenomen.

Lees vorig bericht

Driehonderd bomen geadopteerd voor Herdenkingsbos

Lees volgend bericht

Vandaag vindt er onderhoud plaats