Nieuwe regenwaterbuffers en verbetering nooddammen tegen wateroverlast

Aanpassing Waterbuffer aan de Visweg in Meerssen Waterschap Limburg

In de strijd tegen de wateroverlast in Meerssen werken Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen in fase twee aan de voorbereidingen voor vier nieuwe regenwaterbuffers nabij Meerssen en het verbeteren van de nu nog drie nooddammen bij Waterval. Op 6 mei organiseert Waterschap Limburg in samenwerking met gemeente Meerssen een online bijeenkomst voor de omgeving.

Voor 2025 circa 90.000 m3 extra waterberging te realiseren
In de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap samen met de gemeente Meerssen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie Limburg in 2018 ondertekende, is voor het waterschap de ambitie opgenomen om in Meerssen vóór 2025 circa 90.000 m3 extra waterberging te realiseren. Intussen is in fase een de capaciteit van zeven bestaande regenwaterbuffers vergroot en zijn er drie nieuwe regenwaterbuffers aangelegd. Hiermee is ca. 25% van de benodigde waterberging al gerealiseerd. De werkzaamheden zijn mede gefinancierd door een rijksbijdrage van 1,5 miljoen euro.

Josette Van Wersch Waterschap “zorgvuldige afwegingen gemaakt”
Bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg denkt dat met de maatregelen de wateroverlast in Meerssen voor een groot deel zal zijn opgelost: “We hebben -mede naar aanleiding van ideeën en reacties van inwoners- meerdere varianten van maatregelen onderzocht. We hebben daarin zorgvuldige afwegingen gemaakt en gekeken naar kosten, baten en landschappelijke inpassing. We gaan ervan uit dat we met onze kennis én de inbreng van omwonenden de maatregelen op een mooie manier kunnen inpassen.” Wethouder Gerard IJff: “De gemeente Meerssen is blij met de voortvarendheid van het waterschap in het realiseren van extra waterberging. Op deze wijze kunnen we de burgers en bedrijven al beter beschermen tegen de gevolgen van extreme neerslag.”

Online bijeenkomst
Waterschap Limburg organiseert opdonderdag 6 mei om 19.00uur een online bijeenkomst om betrokkenen te informeren over de planvorming. Ook kunnen mensen hun mening en ideeën geven over de plannen. Aanmelden kan op www.waterschaplimburg.nl/meerssen. Het programma en de plannen zijn hier ook terug te vinden.

Foto: Johannes Timmermans aanpassing regenwaterbuffer Veeweg Meerssen

Lees vorig bericht

Verwarring

Lees volgend bericht

Jeugdvoetbalclinic voor pupillen RVU