Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia voor Theo Kruijsen uit Geulle

Zondag heeft Theo Kruijsen uit Geulle in de Sint Martinuskerk de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice mogen ontvangen vanwege zijn uitzonderlijke en langdurige inzet voor de St. Martinus Parochie. De onderscheiding werd uitgereikt door Pater Mario Rojas, kapelaan. Kruijsen heeft meerdere initiatieven ontplooid die een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het parochiële leven in Geulle. Echtgenote Leny Kruijsen-van Gestel speldde de versierselen, behorende bij de orde, op bij haar man.

Jongerenkoor en bouwzaken
Kruijsen woont sinds 1972 in Geulle en was in het dagelijks leven leraar. Hij was medeoprichter van het jongerenkoor in 1975, ten tijde van Pastoor Hartmann. Dit jongerenkoor was jarenlang verdienstelijk door de muzikale opluistering tijdens de H. Missen. Dhr. Kruijsen was lid van het kerkbestuur sinds januari 1999 tot maart 2016. Wijlen Pastoor Dohmen voorzag in Kruijsen de invulling van een belangrijke taak op het gebied van bouwzaken. Kruijsen heeft terstond een klussengroep in het leven geroepen waarvoor hij zelf de mensen uit Geulle heeft geworven. Hij heeft deze groep mensen gedurende vele jaren met veel enthousiasme begeleid en heeft inmiddels het stokje overgedragen aan een jongere generatie. Deze groep voert tot op de dag van vandaag herstel- en opknapwerkzaamheden uit, in en rondom de kerk. Deze werkzaamheden zijn zeer divers en vragen kennis van zaken als het gaat om het behoud van de monumentale St. Martinuskerk. Kennis die Kruijsen met veel verve en punctualiteit heeft overgedragen aan zijn opvolgers.

Motivator
Kruijsen heeft op vraag van gezelschappen en tijdens de open monumentendagen talloze rondleidingen in de kerk verzorgd. Daarnaast was dhr. Kruijsen lector en acoliet. Gezien zijn leeftijd heeft hij in 2019 deze taken overgedragen. Kruijsen wist vele mensen in en buiten Geulle te motiveren om een bijdrage te leveren aan het parochieleven. Mede door zijn inspanningen en via zijn vele sociale contacten lukte het hem om subsidiebronnen aan te boren of vakmensen te motiveren om pro deo werkzaamheden te laten uitvoeren ten behoeve van het onderhoud en instandhouding van het kerkgebouw.

Koninklijke Onderscheiding
Een wetenswaardigheid die het kerkbestuur niet onvermeld wil laten, is het feit dat Kruijsen reeds in 2003 een Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen. Hij maakte zich op meerdere fronten dienstbaar voor de gemeenschap Geulle. In zijn eigen buurt was hij medeoprichter en voorzitter van de buurtvereniging. Daarnaast heeft hij meegeholpen bij het privatiseren van het openbaar zwembad naar een vereniging toen de gemeente Meerssen stopte met de exploitatie.

Inzet voor de gemeenschap en parochie
Kruijsen heeft zich ingezet voor de gemeenschap en in het bijzonder de parochie St. Martinus. Hij is geïnteresseerd in het wel en wee van mensen. Tot op de dag van vandaag blijft hij betrokken bij de St. Martinuskerk. Kruijsen is lid van het steuncomité van de Stichting Behoud Sint Martinuskerk. Ondanks een aantal gezondheidsproblemen blijft zijn motivatie onvoorwaardelijk groot en genereus.

Lees vorig bericht

Langzaam voortgang in nieuwe kantine SV Meerssen

Lees volgend bericht

Uitgelicht: dodenherdenking en oorlog