Kunstenaar wordt boer door natuurinclusieve weide

Stichting The Butterfly House is een nieuw project gestart waarbij ze een stuk land tegen het Bunderbos aan gaan omvormen tot een natuurinclusieve weide. “Doormiddel van een crowdfunding actie willen we de middelen bij elkaar krijgen om het perceel aan te planten maar ook de mogelijkheid voor educatie en bijeenkomsten verder te ontwikkelen.” Ook gaat kunstenaar Stefan Cools delen van de oogst gebruiken voor zijn kunstwerken.

Omvormen landbouwgrond
De Provincie Limburg verpacht een van hun landbouwgronden voor de komende zes jaar aan de stichting. Zij gaan een perceel van 1,3 hectare landbouwgrond naast het Bunderbos omvormen naar een ecologisch bloemrijk grasland en aanplanten met bomen en struiken.

Op ‘t Rentelen
Het perceel ‘Op ’t Rentelen’ ligt boven de golfbaan in Bunde naast de snelweg en naast een oude boomgaard. De plannen bestaan uit een combinatie van kunst en natuurontwikkeling waarbij de kennis over het landschap centraal staat. Het plan is om oude landschapselementen terug te brengen die de stichting The Butterfly House  hebben aangetroffen op oude kaarten van het perceel. Zo gaan zij hoogstambomen aanplanten, struweel om een betere overgang tussen bos en weiland te creëren en de graft in het perceel herstellen. Steilranden worden ingericht voor solitaire bijen en hommels en er wordt gezorgd voor een bloemrijk grasland in de toekomst. 

Oogsten voor de kunstenaar
De oogst uit het veld zal naast het fruit ook bestaan uit kruidenrijk hooi. Ook wordt er geoogst voor het werk van kunstenaar Stefan Cools. Hij gebruikt de oogst voor grote museale kunstwerken, installaties en tentoonstellingen.

Cursussen en educatie
Omdat participatie binnen de projecten van de stichting belangrijk is, hebben ze nu de kans om in het veld zeiscursussen, snoeicursussen en andere cursussen te geven. De stichting nodigt mensen uit om te komen helpen bij het plukken van het fruit en het verwerken daarvan. Ook wordt er educatie gegeven aan diverse academies en universiteiten.

Crowdfunding
Om het project te kunnen financieren is de stichting The Buterfly House een crowdfunding gestart. Mensen die een donatie doen krijgen in ruil de mogelijkheid om in hun eigen tuin of land bij te dragen aan de biodiversiteit. Op die manier kan er voor gezorgd worden, dat het cultuurlandschap weer in bloei komt te staan. Informatie over het project is te vinden www.voordekunst.nl/projecten/12140-kunstenaar-wordt-boer

Foto: The Butterfly House

Lees vorig bericht

Vintagewinkels in trek: “zonde om kleding in de kast te laten hangen”

Lees volgend bericht

Muziliek vanuit de Basiliek 2021