Nieuwe vazen geplaatst op pilasters kasteel Geulle

Foto: website IKL

Bovenop de herstelde pilaren van kasteel Geulle zijn twee nieuwe vazen geplaatst. In een van de pilasters is een tijdcapsule ingemetseld. Door het herstel is weer zichtbaar hoe de pilaren er ongeschonden uitzien.

Pilaren in slechte staat
“Wat zijn interessante monumentale elementen in Oud Geulle die een opknapbeurt kunnen gebruiken?” Dat was de centrale vraag tijdens het maken van het Ommetje Geulle door IKL, de heemkundevereniging Gäöl en het buurtnetwerk Geulle in 2019. Een van de antwoorden op die vraag was de voormalige ingang van Kasteel Geulle waar twee bakstenen pilaren er slecht aan toe waren. Een van de twee vaasvormige ornamenten bovenop de pilaren was zelfs verdwenen. Het geheel hoort echter in het landschappelijk ensemble van kasteel Geulle en verdiende om hersteld te worden.

Opdracht gemeente in overleg met buurtnetwerk
De gemeente Meerssen heeft in overleg met het buurtnetwerk Geulle het IKL de opdracht gegeven te onderzoeken hoe de pilasters het beste hersteld konden worden. Het daadwerkelijke herstel is mede mogelijk gemaakt door de eigenaar van de pilasters, de heer Claessen en de eigenaar van kasteel Geulle de heer Tonino.

Mergel uit de groeve van Sibbe
Bij de ontmanteling van de pilaren door koninklijke Woudenberg werd duidelijk dat de vazen, gemaakt van mergel, vervangen moesten worden. De mergelblokken zijn speciaal uit de groeve in Sibbe gehaald, zodat het juiste formaat beschikbaar was. Ambachtsman Ron Curfs en zijn leerling zijn aan de slag gegaan om de twee nieuwe vazen met speciaal gereedschap te maken. Vorige week zijn de vazen op de pilaren geplaatst.

Tijdscapsule
Het herstel van landschapselementen zoals de pilaren is belangrijk, omdat zo de historie van het Limburgs landschap leesbaar blijft. Het zijn soms kleine details die veel zeggen over het gebruik van weleer. Bij het vervangen van de vazen en het herstellen van de pilaren is ook aan de toekomst gedacht. In een van de pilaren zit een tijdscapsule in de vorm van een koperen pijpje met daarin euromunten van elke waarde een uit 2020. Door de tijdscapsule wordt het verleden, heden en toekomst samengebracht.

Foto: website IKL

Lees vorig bericht

Bericht

Lees volgend bericht

Wildcamera van Faunawatch gestolen