Alliantie hoopt op hulp van waarnemend Gouverneur Remkes

Nu oud-minister Remkes waarnemend Gouverneur is na het opstappen van Gedeputeerde Staten, doet de Alliantie tegen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport een beroep op hem als het gaat over beslissingen rondom de toekomst van het vliegveld.

Opdracht
Remkes heeft na het opstappen van Gedeputeerde Staten van Limburg de opdracht gekregen toe te zien op een verbetering van de Limburgse bestuurscultuur. Dit is een van de opdrachten die hij heeft gekregen van demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De Alliantie tegen de uitbreiding van Maastricht Aachen Airport vraagt nu ook aandacht te hebben voor de besluitvorming rond de uitbreiding van het vliegveld.

Herman Vrehen
Cijfers rond de werkgelegenheid zouden niet correct zijn en baart het de Alliantie zorgen dat ook ex-gedeputeerde Herman Vrehen betrokken was bij het formuleren van het omgevings -convenant rond MAA.

Lees vorig bericht

Kunstzinnig Meerssen met Willy Vossen

Lees volgend bericht

Bloemen