Vier jaar lang vastlopende onderhandelingen, verwijten en schokkende conclusies: terugblik op dossier de Proosdijschuur

Op korte termijn zal er duidelijkheid komen over de vergaderingen in de Proosdij. Zo laat de gemeente weten op vragen van Meer Vandaag. Er ging hier veel aan vooraf. Een terugblik op dossier de Proosdijschuur.

2018

Het is april 2018 wanneer het College van Burgemeester en Wethouders in een brief aan de gemeenteraad schrijft dat er fouten zijn gemaakt bij het verstrekken van vergunningen aan de exploitant van de Proosdijschuur. Tijdens de verbouwing van de Proosdijschuur werden er veranderingen aangebracht die door een ambtenaar niet aan de portefeuillehouder, toenmalig wethouder Houben, waren meegedeeld. Dit was ook niet gebeurd omtrent het gebruik van het terras op de binnenplaats van het gemeentehuis.

Het probleem: een podium in de raadszaal dat weggehaald zou moeten worden, is blijven staan. De exploitant van de Proosdij heeft dit uit kostenoverweging niet gedaan. Een andere fout is het opgeven van de verkeerde tijden voor het gebruik van een terras op de binnenplaats van het gemeentehuis. Het college had besloten om het terras te laten gebruiken vanaf 18:00 uur. Echter in de overeenkomst tussen de Proosdij en de gemeente is vermeld dat het terras al vanaf 10:00 uur gebruikt mag worden.

4 dagen nadat de brief van het college verschijnt neemt wethouder Houben politieke verantwoordelijkheid, hij dient zijn ontslag in. Bjorn Molling van coalitiepartij Lokaal DNA spreekt van een ‘vervelende en verdrietige dag.’ Houben was van die collegeperiode de langstzittende wethouder, echter was hij wel de vijfde wethouder die tussen 2014 en 2018 vertrekt.

Eind april is er een nieuwe coalitie gevormd, ze stellen in samenspraak met de oppositie een rekenkamer aan die onderzoek moet gaan doen naar de gang van zaken rondom de verkoop en verbouwing van de Proosdijschuur.

De raad besluit de vergaderingen de komende tijd in de bedrijfskantine te houden.

2019

In het nieuwe jaar komt de rekenkamer met de onderzoeksresultaten. De conclusies zijn schokkend: afspraken niet contractueel vastgelegd, tekeningen kloppen niet en zowel de eigenaar als de projectleider van de gemeente waren op de hoogte van de fouten in de overeenkomst. Verder concludeerde de rekenkamer dat er nergens in de overeenkomst tussen de exploitant en de gemeente de ‘raadzaal-functie’ staat vermeld. Ook concludeert de rekenkamer dat het pand van de Proosdij voor een veel te lage prijs is verkocht aan de exploitant van de Proosdij. De projectleider, zijn vervanger en de vergunningverlener (in dit geval ambtenaren van de gemeente) zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk.

Het is februari 2020 en de gemeente maakt bekend dat er een extra onderzoek wordt gestart naar de rol van twee ambtenaren binnen dossier de Proosdijschuur. De reden van het onderzoek is dat de uitkomsten van de rekenkamer niet op alle punten helder is.

Later die maand gebeurt er iets opmerkelijks. Tijdens de vergadering tussen alle fractievoorzitters, het presidium, wordt er besloten het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie in te trekken. Er zijn nieuwe feiten naar boven gekomen die een ander licht laten schijnen over het dossier. Uit een notulen van een vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders wordt duidelijk dat wethouder Houben sprak over een openingstijd van het terras op de binnenplaats van 10 uur s’ochtends. Dat tijdstip wordt in een overeenkomst genoteerd die later die middag wordt ondertekend door de exploitant en de wethouder. Echter zegt Houben later dat 10 uur s’ochtends een verkeerd tijdstip is. Het terras zou pas s’avonds vanaf 18 uur open mogen. Houben laat later in het programma ‘Uitgelicht’ weten dat hij niet weet wat er in de tussentijd is gebeurd. Dit blijkt nu, niet te kloppen en zou Houben er wel vanaf weten. Hij laat namelijk diezelfde ochtend tijdens de rondvraag weten dat er “verder wordt afgesproken dat de koper de gehele week vanaf 10:00 uur een afgepaald gedeelte van de binnenplaats van het Proosdijhoevecomplex mag gebruiken als terras”.

Er is bij mij ook nooit een belletje gaan rinkelen

Oud-wethouder Guido Houben

Kort nadat het onderzoeksrapport wordt ingetrokken laat Houben weten zich niks te herinneren van de notulen. “Ik heb mij gebaseerd op de informatie die mij ambtelijk uit het dossier is voorgelegd. Er is altijd, en met grote stelligheid, alleen verwezen naar een eerder collegebesluit en een fout tijdstip, niet naar deze notulen. Dat heb ik voor waar aangenomen, uitgedragen en (deels) mijn ontslag voor ingediend. Ik heb, en velen met mij, zoals blijkt uit het inmiddels aangehouden Rekenkamerrapport, ook geen herinnering aan deze notulen. Er is bij mij ook nooit een belletje gaan rinkelen.”

Het tweede Rekenkameronderzoek verscheen in april 2019. De rekenkamer concludeert dat de ambtenaren te zelfstandig werken en dat er meer onderlinge communicatie nodig is. Verder blijkt uit het onderzoeksrapport dat het podium deel in de schuur niet afgebroken hoeft te worden. In de vergunning die op 20 juli 2017 verleend werd, is deze voorwaarde voor het podium af te breken niet benoemd. Terwijl deze voorwaarde er wel in had moeten staan. De verantwoordelijke ambtenaar wist hiervan maar heeft dit verzwegen voor oud-wethouder Houben. De rekenkamer schrijft verder in het rapport dat de projectleider en de exploitant voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst gediscussieerd hebben over het tijdstip. Volgens het onderzoek wist de eigenaar dat het tijdstip niet correct was. Ook zou de rekenkamer op het verkeerde been zijn gezet. Zij hadden bij het eerste onderzoek de notulen over het tijdstip van de terrassen niet gekregen. Volgens de rekenkamercommissie hadden wethouder Houben en een ambtenaar dit verzwegen. Hadden ze de notulen wel naar de commissie gestuurd, dan was er een tweede onderzoek niet nodig. Houben laat in een reactie weten: “Ik heb deze informatie nooit bewust achtergehouden, ik wist het gewoon niet meer. Maar goed, de feiten spreken. Nu is het natuurlijk vervelend dat ik en velen met mij, zich deze notulen niet meer konden en kunnen herinneren. Zelfs de notulist (de gemeentesecretaris), belangrijkste adviseur van het college kon zich deze notulen blijkbaar niet herinneren. Ben ik op het verkeerde been gezet? Was het archief niet op orde? Is een ambtenaar op dit punt onterecht beschuldigd? Mijn twijfel wordt alleen maar groter.”

De binnenplaats van het gemeentehuis

Het is 16 mei wanneer de eigenaresse van de Proosdij, Gitte Pinckaers, tijdens de raadsadviesvergadering gebruik maakt van het spreekrecht. Ze uitte haar ongenoegen uit en haar gevoel van machteloosheid. Volgens haar is, via een betrouwbare bron uit de gemeente, informatie uit een gezamenlijk overleg tussen gemeente en de Proosdij gelekt naar de pers. Vanwege het uitlekken van informatie is voor haar de maat vol. Ze overweegt op dat moment een aanklacht in te dienen vanwege smaad en imagoschade. Het aangeschafte meubilair voor de raadzaal, dat niet zou passen vanwege het podiumdeel dat niet was weggehaald, past volgens de eigenaresse wel. Maar dan zouden de wethouders op het podium moeten zitten. Verantwoordelijk wethouder Gulikers ziet dat niet zitten, hij wil dat iedereen op gelijke hoogte zit.

IKEA-meubeltjes mogen dus in principe ook

wethouder Jan Gulikers

Wethouder Gulikers blijft voet bij stuk houden en dus moet er nieuw meubilair komen. De eigenaresse van de Proosdij moet die betalen, zo staat in het contract. Echter is in datzelfde contract niet opgenomen hoe het meubilair eruit moet zien. De enige voorwaarde is dat het “moet voldoen”. “IKEA-meubeltjes mogen dus in principe ook”, aldus wethouder Gulikers tijdens een raadsvergadering. In plaats van een eerder plan, zal het podium gebruikt worden als publieke tribune. Het college wil vanaf januari 2020 vergaderen in de Proosdij.

Het is november 2019 wanneer het college de gemeenteraad laat weten dat er niet vanaf januari 2020 in de Proosdij kan worden vergaderd, maar vanaf april 2020. De eigenaresse van de Proosdij heeft wethouder Gulikers laten weten “dat zij wil komen tot een regeling waarbij de raad ergens anders gaat vergaderen zij daarvoor een afkoopsom aan de gemeente betaalt.” Aldus het college in een brief. De gemeenteraad is niet blij met het voorstel. “De wethouder had ons eerder moeten later weten dat hij in onderhandeling is met de Proosdij over een afkoopsom zodat wij daar iets van hadden kunnen vinden en hem wellicht ook hadden kunnen mandateren”, zegt Bjorn Molling van oppositiepartij Lokaal DNA. Er wordt dan ook besloten om op 6 februari voor het eerst te vergaderen in de Proosdij.

2020

Het nieuwe jaar breekt aan en de gemeenteraad wil in februari al vergaderen in de Proosdij. Maar op 23 januari zet de advocaat van de eigenaar van de Proosdij de onderhandelingen per direct stop. De gemeente zal op zoek moeten naar een nieuwe vergaderlocatie. Wethouder Gulikers laat weten dat de gemeente gerechtelijke stappen gaat ondernemen. De eigenaresse blijft erbij dat het huidige meubilair past in de raadzaal, op voorwaarde dat de wethouders plaats nemen op het podium. De gemeente daarentegen hield de eigenaresse aan haar verplichtingen. Ze moet zorgen voor goed meubilair, beamer, internet en andere afspraken. Het zag er naar uit dat de vergaderingen in de bedrijfskantine zouden blijven plaatsvinden. In mei dat jaar laat wethouder Gulikers weten dat de onderhandelingen weer zijn opgestart. De eigenaresse laat weten dat de raad weer mag komen vergaderen in de Proosdij.

2021

Nu laat de gemeente op vragen van Meer Vandaag weten dat er nog geen duidelijkheid is over vergaderen in de Proosdij. Er zijn vanaf het aantreden van wethouder Gerard IJff vier gesprekken gevoerd met de eigenaar van de Proosdij. In die gesprekken zijn bepaalde discussiepunten besproken en die zullen worden afgewikkeld en op korte termijn worden voorgelegd aan het college en de raad.

Lees vorig bericht

Sportscholen weer open: “veel mensen met blessures en rugklachten”

Lees volgend bericht

Na een jaar wachten eindelijk de Eerste Heilige Communie