BRUG-M waarschuwt Provincie voor gevaar op belangenverstrengeling

Politieke partij BRUG-M maakt zich zorgen over eventuele belangverstrengeling in het Limburgs Openbaar Bestuur. Dit met name binnen het dossier van Maastricht Aachen Airport (MAA). De partij heeft een brief hierover naar de Provincie gestuurd. De partij vraagt aandacht voor de ongewenste vermenging van publieke taken en bevoegdheden van de provincie Limburg en de private rol als 100% aandeelhouder van het vliegveld.

Vermenging
De provincie Limburg maakt deel uit van de bestuurlijke kolom Rijk, Provincie en Gemeente en daarmee vervult dit bestuur een bepalende rol in het publiek domein en wordt zij ook aangesproken op het behartigen van publieke belangen, zoals de veiligheid en gezondheid van de directe omgeving van MAA. En juist dat botst volgens BRUG-M met het private belang van de provincie.

Van Geel
Het is vooral de bedoeling van BRUG-M om belangenverstrengeling ten gevolge van de dubbelrol in dit dossier te beëindigen, zodat de omgeving mag verwachten, dat de afwegingen die de provincie Limburg in het publieke domein moet maken meer evenwichtiger zullen zijn. 
Al eerder adviseerde Peter van Geel in zijn rapport over de toekomst van MAA aan een spoedige beëindiging van deze ongewenste situatie.

Lees vorig bericht

Paradijsje

Lees volgend bericht

Zwembaden Meerssen en Geulle volgende maand open