Gemeente eist tonnen compensatie van het LVO

De gemeente Meerssen eist meer dan vier ton van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, LVO. Volgens het college van burgemeester en wethouders is het LVO, waaronder het Stella Maris College valt, haar afspraken niet nagekomen. Er zijn in 2019 en 2020 minder leerlingen van Valkenburg naar Meerssen overgekomen dan was afgesproken. Dit zorgt ervoor dat de gemeente minder inkomsten krijgt uit het gemeentefonds. Ook de vermindering van het aantal leerlingen dat uiteindelijk gekozen heeft voor het Stella Maris College, heeft, volgens de gemeente, voor minder inkomsten gezorgd.

Gemeentefonds
De gemeente Meerssen krijgt per leerling geld uitgekeerd. Dit gebeurt vanuit het gemeentefonds. Doordat het aantal leerlingen daalt krijgt de gemeente minder uitgekeerd. De gemeente heeft geen rekening gehouden met een flinke daling waardoor er minder geld binnenkomt dan is begroot.

JaarBegroot gemeentePrognose LVO
20211.9501.223
20221.9291.346
20231.9111.313
20241.8731.281
 Prognose juli 2020

* Aantal leerlingen

Minder brugklassen
Directeur John Haussmans heeft al eerder laten weten dat het Stella Maris College dit jaar van 10 brugklassen terug is gegaan naar 4 brugklassen. Reden voor de vermindering heeft volgens de directeur te maken met het slechte onderwijs van de afgelopen jaren.

Aansprakelijk
De gemeente laat in een brief aan het LVO weten dat het minder aantal leerling direct gevolgen heeft voor de uitkering van het gemeentefonds: “Immers, het aantal gemiste leerlingen in 2019 en 2020 vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor in het gemeentefonds, leidt tot een bedrag van EUR 440.375,- dat de gemeente in 2019 en 2020 niet heeft ontvangen. LVO is jegens de gemeente aansprakelijk voor die misgelopen inkomsten en dient die schade aan de gemeente te compenseren.’ Aldus de gemeente in een brief aan het LVO.

Valkenburg definitief dicht
Het LVO heeft de gemeente laten weten dat vanaf het schooljaar 2021-2022 de locatie Valkenburg definitief gesloten zal gaan worden en vervolgens toegevoegd wordt aan de locatie Meerssen. Dit betekent dat de overkomst van de vmbo-leerlingen met een jaar vertraagd is, hetgeen volgens de gemeente in strijd is met de eerdere afspraken.

Binnen 14 dagen bevestigen
De gemeente gaat er vanuit dat het LVO omtrent het bedrag binnen 14 dagen met een reactie komt: “De gemeente verzoekt LVO daarom binnen 14 dagen na heden schriftelijk aan de gemeente te bevestigen dat LVO erkent schadeplichtig te zijn jegens de gemeente en dat LVO ter zake een schadebedrag van EUR 440.375,- aan de gemeente is verschuldigd”, aldus de gemeente in een brief aan het LVO.

Lees vorig bericht

Zwembaden Meerssen en Geulle volgende maand open

Lees volgend bericht

Opmerkelijke ontdekkingen in en om kerk Ulestraten