VMBO Valkenburg definitief naar Meerssen

Stella Maris College Valkenburg komt definitief naar Meerssen. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders. Dit zal gebeuren in het schooljaar 2021-2022. Dit is een jaar later dan gepland. Wanneer de verhuizing van de scholen gaat plaatsvinden is niet duidelijk. De samenvoeging van de scholen lag al langer op de planning. Echter, werd het telkens uitgesteld.

Handreiking
Voor het overkomen van de locatie Valkenburg naar Meerssen, was het voor de gemeente Meerssen belangrijk dat het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) zou worden goedgekeurd. Met het RPO worden licenties verleend aan scholen in heel Zuid-Limburg. Maar omdat de gemeente andere gemeenten niet in de weg wilde zitten heeft het een handreiking aan het LVO, de scholenkoepel, gedaan. Beide gingen in mediation en de uitkomst daarvan zou bindend zijn en worden opgenomen in het RPO.

Vertrouwen opgezegd
Die mediation is nooit van de grond gekomen, zo blijkt uit de brief. Een mediator die door de gemeente voorgedragen werd, is door LVO afgewezen. Daarop schoof LVO een andere mediator naar voren, daarmee ging de gemeente akkoord. Afgesproken werd dat de gesprekken zonder advocaten zouden plaatsvinden. LVO ging hier mee akkoord, maar kwam er later op terug. LVO en de mediator wilden op het laatste moment afwijken van de afspraken, de gemeente heeft hierop het vertrouwen opgezegd en zich te beraden over juridische vervolgstappen. Het LVO kwam vervolgens met het verzoek voor een bestuurlijk overleg, zonder advocaten, maar wel met een mediator.

Afgekeurd
Tijdens dat bestuurlijk overleg werd duidelijk dat LVO van plan was om in het schooljaar 2021-2022 de locatie Valkenburg en Meerssen samen te voegen. Verder liet het LVO weten dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het voorwaardelijke RPO af heeft gekeurd. Ondanks het afgekeurde RPO vroeg LVO of de gemeente wel kon instemmen met de onvoorwaardelijke RPO. Mede omdat het duidelijk was dat dat de locatie in Valkenburg gesloten zou worden. De gemeente wilde hier juridisch advies over inwinnen. Maar diezelfde maand nog liet de scholenkoepel weten dat het ministerie het RPO wel heeft goedgekeurd. Daardoor was het niet langer noodzakelijk dat de gemeente het RPO moest goedkeuren. Daarmee lag de weg vrij voor het LVO om de scholen te laten samensmelten.


Lees vorig bericht

Eerste repetitie Harmonie St. Caecilia Geulle

Lees volgend bericht

‘Medicijn uit de muur’