Versoepeling coronamaatregelen in katholieke kerken

Met ingang van 5 juni voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bekeken wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Van 30 naar 50 kerkgangers
Voor de parochies in de gemeente Meerssen betekent dit, dat met ingang van 5 juni het aantal kerkgangers van 30 naar 50 verhoogd mag worden. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de verhoging naar 50 kerkgangers alleen mogelijk is als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Processies en openluchtvieringen
Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met de plaatselijke overheid op te nemen.

Richtlijnen zingen wijzigen nog niet
De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar, nog niet. Volgens deskundigen “is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn.” Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

Vinger aan de pols
De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Lees vorig bericht

Extra voorstelling en livestream Belle en het Beest

Lees volgend bericht

Opnieuw zorgen Adviesraad over sociaal domein