Opnieuw zorgen Adviesraad over sociaal domein

De adviesraad sociaal domein die de gemeente adviseert maakt zich wederom zorgen over de huidige ontwikkelingen. Als gevolg van corona en de Meerssense bestuurscrisis voorziet de adviesraad problemen als gevolg van de beslissingen die het gemeentebestuur heeft genomen.

Brief
De adviesraad betreurt het dat de gemeenteraad geen advies heeft gevraagd voordat zij beslissingen moest nemen over voorgestelde bezuinigingen binnen het sociale domein. Daarom heeft de adviesraad middels een brief aandacht gevraagd hiervoor. De conclusie van de adviesraad is nu dat met deze brief vrijwel niets is gebeurd. De gemeenteraad is met vrijwel alle bezuinigingsvoorstellen akkoord gegaan, zonder in te gaan op de aangevoerde argumenten door de adviesraad.

Zorgen
De kosten van de verbetering van het ambtelijk apparaat zal volgens de adviesraad structureel ongeveer 1,2 miljoen euro gaan bedragen. De adviesraad is van mening dat dit niet ten koste mag gaan van het sociale domein. Mocht dit toch gebeuren, dan wil de adviesraad hierbij betrokken worden. Daarnaast zal zij erop toezien dat eerder gestelde vragen over onder andere armoede en de minima door het gemeentebestuur worden beantwoord.

Lees vorig bericht

Versoepeling coronamaatregelen in katholieke kerken

Lees volgend bericht

Gimme Shelter van Judith Krebbekx in Museum Valkenburg