Akkoord voor revitalisering gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad heeft in meerderheid het plan om de gemeentelijke organisatie te revitaliseren aangenomen. De coalitie heeft wel ten aanzien van de revitalisering een aantal wijzigingen voorgesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het plan behelst dat er op de lange termijn een behoorlijk bedrag nodig is om het ambtelijk apparaat op peil te brengen. Concreet betekent dat een uitbreiding van 18 functies. Financieel gezien zou dat inhouden dat een bedrag van € 1.800.000 geïnvesteerd moet worden.

Kritiek van BRUG-M over financiële dekking
Oppositiepartij BRUG-M wijst erop dat het college nergens aangeeft waar het geld vandaan moet komen en wat het de burger gaat kosten. Het College en ook de coalitie zijn van mening dat de begroting 2022 daar een antwoord op moet geven. De coalitie (Lokaal DNA, Kijk!!!,CDA, Focus) heeft een aantal wijzigingen, in de vorm van een amendement, voorgesteld. Zij willen de bedragen anders invullen en wel als volgt: € 800.000 euro structureel vanaf 2022, vanaf 2023 € 500.000 euro, in 2024 en 2025 komt er nog eens 250.000 euro bij. Wat het totaal bedrag laat oplopen tot € 1.800.000 euro. Zo is er sprake van een fasering waardoor de kosten in een langzamer tempo uitgegeven kunnen worden en levert uiteindelijk voordelen op om tot een sluitende begroting te komen.

Opvallend positief
Oppositiepartijen BRUG-M en ’t Origineel laten tijdens de raadsvergadering weten dat zij goed kunnen leven met de wijzigingen zoals door de coalitie voorgesteld. Ook het college kan zich vinden in de voorgestelde wijzigingen. BRUG-M is wel van mening dat dit voorstel een dekking moet hebben anders kon de partij niet zo maar akkoord gaan.

Toekomstvisie
In de wijzigingen is ook te lezen dat  het college een toekomstvisie moet schetsen voor de gemeentelijke organisatie. Ook zou er een verandermodel gemaakt moeten worden waardoor men goed kan zien hoe het plan getoetst kan worden. Bovendien zou men doelen en doelstellingen dienen te formuleren in relatie tot de personele uitbreiding. Het belangrijkste onderdeel van de wijzigingen van de coalitie is te vinden in hun opvatting dat een projectmanager/veranderkundige aangesteld wordt die het organisatieplan in goede banen  kan leiden.

Kwalitatieve en kwantitatieve stimulans meegeven
Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat zowel bij de coalitie als oppositie de standpunten niet zover uit elkaar lagen omdat alle raadsleden graag de organisatie een flinke kwalitatieve en kwantitatieve stimulans willen meegeven. Het voorstel om de revitalisering en de wijziging zijn uiteindelijk aangenomen. Alleen BRUG-M stemde tegen. Dit omdat de dekking niet geregeld is. De partij staat wel sympathiek ten aanzien van de poging om de organisatie te revitaliseren.

Lees vorig bericht

Vrijwilligers gezocht voor Ut Zaelke

Lees volgend bericht

Hollandse nieuwe proeven op de weekmarkt