Raad draagt college op een grote ambitie te tonen binnen de woonsector

De gemeente Meerssen heeft een voldoende woningvoorraad voor de bestaande bevolking, maar er zal in kwalitatieve zin toch heel wat moeten gebeuren. Dit kwam naar voren tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 21 juni 2021. De raad roept het college van burgemeester en wethouders op tot het tonen van een grote ambitie in de woonsector.

Betere woningmarkt
Tijdens de raadsvergadering riep een groot deel van de Raad het College op om meer ondernemend te zijn naar het invullen van een betere woningmarkt. Zo noemt de raad: meer levensbestendige woningen voor vijftigplussers, beter betaalbare woningen voor de mensen in de huur sector. Ook moeten leegstaande panden ter beschikking komen voor woonhuizen en kijken naar de mogelijkheid van Tiny Houses. “In Geulle zou er weer een initiatief zijn op dit gebied” aldus Arnts van BRUG-M. Ook moeten de starters meer kansen krijgen om een woning te kunnen bemachtigen.

Prognose nieuwbouw
De prognose voor nieuwbouw in de gemeente Meerssen is wel aan de lage kant dus is er meer initiatief nodig voor de verwerving van bouwgrond. Enkele raadsleden wezen er op dat Meersen een zeer aantrekkelijke Gemeente is om te wonen. Een beroep aan de woningcorporaties om tot actie over te gaan was herhaaldelijk te horen, maar zij moeten hiervoor door het Rijk in staat gesteld worden.

Knelpunten wijken niet af van de landelijke problemen
Ook werd tijdens de raadsvergadering duidelijk dat voorspellingen op het gebied van noodzakelijke woningbouw in de verdere toekomst nauwelijks mogelijk is. De knelpunten op de woningmarkt in de gemeente Meerssen wijken niet af van de landelijk problemen op dit gebied.

Met volle kracht
Wethouder IJff liet tijdens de raadsvergadering weten dat het college met volle kracht aan het werk gaat en begreep dat de raad dat ook van het college vraagt. Het raadsvoorstel Woonvisie Leefbare en vitale kernen werd aangenomen.

Lees vorig bericht

Kunstzinnig Meerssen met Berend en Lukas Vonk

Lees volgend bericht

Koffers