Zes ton voor ombouw Sint Agneskerk tot multifunctioneel centrum

St. Agneskerk Bunde

De gemeenteraad besloot maandagavond 21 juni om een bedrag van 600.000 euro beschikbaar te stellen voor het omvormen van de Sint Agneskerk in Bunde tot een multifunctioneel centrum. Een deel van de kerk blijft in gebruik voor kerkdiensten.

Totale kosten 1,8 miljoen euro
Met deze 6 ton is niet gezegd dat de nieuwe functie van de Sint Agneskerk daarmee helemaal betaald is. Voor de totale verbouwing is 1.800.000 euro nodig. De omvorming tot een multifunctioneel centrum vraagt om nog meer subsidie van onder andere de Provincie waarvan men hoopt dat die 600.000 euro over heeft voor de ombouw. De overige 600.000 euro moeten via allerlei andere mogelijkheden verzameld worden.

Voorbereidingskrediet
Fractievoorzitter Gulikers van BRUG-M had vragen ten aanzien van de bijdrage van het kerkbestuur aan het geheel. Ook diende BRUG-M een voorstel in om een voorbereidingskrediet van 10.000 euro eenmalig aan de kwartiermakers beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten, waaronder communicatie en een verkenning van het draagvlak en mogelijk de voorbereidingen van de gewenste rechtsvorm voor de exploitatie.

Steun voorstel BRUG-M
Wethouder Hovens en de andere partijen wezen het voorstel van BRUG-M niet af. Hovens gaf de raad nog mee of het niet mogelijk was om deze 10.000 euro via crowdfunding binnen te halen maar kon zich voorstellen dat de raad akkoord ging met het voorbereidingskrediet. De raad stemde unaniem voor het amendement.

Auw Kerk
BRUG-M pleitte er ook voor dat de Auw Kerk, totdat het nieuwe multifunctioneel centrum gerealiseerd is, nog in functie blijft als gemeenschapshuis. Voor meerdere partijen in de raad moet het niet zo zijn dat de gebruikers van de Auw Kerk geen onderkomen hebben voor hun activiteiten.

Overleg met gebruikers en verkoop
Wethouder Hovens zegt toe in overleg te gaan met harmonie Sint Agnes, CV de Havermennekes en JCV de Haverzekskes om te bekijken hoe het een en ander opgelost kan worden wat betreft het houden van activiteiten. Gullikers van BRUG-M gaf als tip mee dat de drie verenigingen mensen per toerbeurt leveren die de Auw Kerk beheren. Hovens wil met de verkoop van de Auw kerk zo snel mogelijk starten omdat dit gebouw jaarlijks voor 72.000 euro op de gemeentebegroting drukt.

Voldoen aan gestelde voorwaardes
Het is wel nodig dat aan de voorwaarden die het college en de raad hebben geformuleerd wordt voldaan vooraleer het geld wordt toegewezen. Die voorwaardes zijn: een businessplan, een exploitatieopzet en dat het Bisdom toestemming geeft voor de verbouwing van de kerk tot een multifunctioneel centrum inclusief de blijvende kerkfunctie. Tevens zal de verdere financiering van 1.200.000 euro geregeld moeten zijn.

Lees vorig bericht

Zomerochtend excursie aan de andere kant van de Maas

Lees volgend bericht

Klaar voor energietransitie, maar zonder windmolens