Klaar voor energietransitie, maar zonder windmolens

Foto: archief meervandaag

In juli moeten alle Nederlandse gemeente hun plannen omtrent de energietransitie in orde hebben. Ook Meerssen staat aan de vooravond van de energietransitie binnen de regio Zuid-Limburg. Meerssen komt hiervoor ook met een voorstel. Het doel van dit voorstel is de bijdrage van de gemeente aan het totale aanbod van de regio vast te stellen. In de nabije toekomst worden voorzieningen getroffen om duurzame energie op te wekken.

Locaties
Het gaat dan om zon- en windenergie, beschikbare warmtebronnen, besparing en participatie.
De regio Maastricht-Heuvelland kiest voor het optimaliseren van zonne-energie in de bebouwde omgeving, waarbij wordt ingezet op multifunctioneel ruimtegebruik van zonne-energie, zoals grote daken, parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en braakliggend terrein.

MAA
Alle Meerssense politieke partijen kunnen meegaan in het voorstel. BRUG-M wil toch de optie onderzoeken of Maastricht Aachen airport wellicht iets kan betekenen in de transitie. Onlangs publiceerde de Alliantie tegen uitbreiding MAA een plan om van het vliegveld een duurzaam energiepark te maken. Partij KIJK!!! voelt hier ook wel iets voor. Eerst zal moeten worden afgewacht wat de Provincie van plan is met de toekomst van de luchthaven, laat verantwoordelijk wethouder IJff weten.

Geen windmolens maar zonnepanelen
Als MAA open blijft, betekent dit automatisch dat in Meerssen geen grote windmolens geplaatst mogen worden. Windmolens en vliegverkeer gaat niet samen. Dan blijft alleen de mogelijkheid over om zonne-energie op te wekken.
Op dit moment zijn er geen locaties voor zonneweides in het buitengebied opgenomen. Hiervoor wordt voor de hele regio Zuid-Limburg een studie uitgevoerd om te kijken wat er wel en niet mogelijk is in het landschap.

Lees vorig bericht

Zes ton voor ombouw Sint Agneskerk tot multifunctioneel centrum

Lees volgend bericht

Wandelen vanuit de Huiskamer Rothem