VVV servicepunt wordt niet verplaatst

De gemeente laat in een raadsinformatiebrief weten dat er geen aanleiding is om het VVV servicepunt te verplaatsen naar het Erfgoedhuis aan de markt in Meerssen. Een van de speerpunten in de raadsperiode 2018-2022 was om te komen tot een zelfstandig infocentrum ter bevordering voor toerisme in het Erfgoedhuis bemenst door vrijwilligers.

Vertrek geen meerwaarde
Sinds 2017 is het VVV servicepunt gevestigd in bloemenhuis de Zonnestraal aan de Gasthuisstraat. Op 10 maart heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de eigenaar van de bloemenzaak Edwin Smeets, wethouder Hovens en regiomanager VVV Nicole Schurgers. Uit dit gesprek werd duidelijk dat er zowel voor het servicecentrum en de VVV geen meerwaarde wordt gezien voor uitbreiding of verplaatsing van het servicecentrum.

Gemeente: geen behoefte zelfstandig infocentrum
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit gesprek laat het college in de brief aan de raad weten: “gezien het functioneren van het huidige servicepunt bestaat er van de zijde van de gemeente, VVV en de ondernemer die het servicepunt runt geen behoefte aan het inrichten van een zelfstandig infocentrum ter bevordering voor toerisme.”

Lees vorig bericht

Dinsdag SV Meerssen-MVV Maastricht

Lees volgend bericht

Uitgelicht week 26: voortbestaan kerken