Voorkom gezondheidsrisico’s door verontreinigd slib

De hoge waterstand van de Maas, Geul, Gulp en van de beken en zijrivieren zorgt ervoor dat slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. Zodra de rivieren en beken zich weer terugtrekken in hun bedding blijft er verontreinigd slib achter. GGD Zuid Limburg geeft adviezen om mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Adviezen GGD
Laat uw kinderen niet direct in het slib spelen. Daar waar kinderen veel spelen dient het slib goed verwijderd te worden, denk aan tuinen, kinderspeelplaatsen, zandbakken.
Eet geen gewassen die onder water hebben gestaan. Dit in verband met het intensieve contact met het slib en eventuele andere verontreinigingen in het water zoals olie.
Verwijder al het zichtbare slib uit moestuinen, om zo de tuinen weer geschikt te maken voor het (opnieuw) verbouwen van gewassen. Zorg er vervolgens voor dat de grond niet zuur is (pH ≥ 7, eventueel bekalken) en goed wordt bemest, omdat daarmee voor een groot deel wordt voorkomen dat zware metalen in de planten worden opgenomen.
Gebruik particuliere waterputten die in contact zijn geweest met oppervlaktewater niet voor drinkwater, in verband met een mogelijke bacteriële verontreiniging. Laat uw vee tot twee maanden na terugtrekking van het water niet grazen op met slib verontreinigd grasland.

Lees vorig bericht

Geen live uitzending van eucharistieviering

Lees volgend bericht

PvdA-leider Ploumen pleit voor zelfde compensatie gedupeerden eind juni