Lees alles terug over de wateroverlast

Volg hier het laatste nieuws over de extreme regenval in Meerssen. Heeft u zelf beelden of foto’s? Stuur ze ons via social media of redactie@meervandaag.nl.

18:10 – Laatste bericht liveblog
Nu het water verder gezakt is en bijna iedereen thuis komt sluiten wij deze liveblog af. Het was een enerverende tijd waarbij wij van meer vandaag iedereen zo goed mogelijk op de hoogte hebben willen houden van de situatie. Het is nu voor de gedupeerden poetsen, schrobben en opnieuw beginnen. Wij wensen hun veel sterkte en blijf kijken naar meer vandaag voor het laatste nieuws. Want wanneer het nodig is doen wij het weer. Maar nu is het tijd om terug te blikken op de afgelopen dagen.

16:22 – Deze delen van Geulle staan onder water
In Westbroek, Brommelen en Geulle aan de Maas staan verschillende delen onder water. De veiligheidsregio adviseert inwoners van deze gebieden om niet terug naar huis te gaan. “De waterafvoer van de Maas is op dit moment onder de 1000 kubieke meter per seconde gezakt. Morgen volgt er meer informatie of het mogelijk is de scheepvaart op het Julianakanaal te hervatten.” aldus de veiligheidsregio.

14:30 – WML: vermijd niet strikt noodzakelijk watergebruik
Waterleidingmaatschappij Limburg WML ziet het kraanwatergebruik op dit moment toenemen. Dat heeft te maken met de schoonmaakwerkzaamheden in Zuid-Limburg als gevolg van de recente overstromingen. Aangezien WML naar aanleiding van de hoge Maaswaterstand en de overstromingen nog niet de volle productiecapaciteit tot haar beschikking heeft, vragen vragen zij hun klanten om niet-strikt noodzakelijk watergebruik, zoals het vullen van zwembadjes en het poetsen van de auto, de komende dagen zoveel als mogelijk te vermijden. Op die manier houdt WML voldoende drinkwater beschikbaar voor alle Limburgers. En vooral voor hen die het op dit moment het hardst nodig hebben. WML laat weten wanneer er weer meer water gebruikt kan worden. Meer hierover is te vinden op www.wml.nl  .

13:03 – Kwelwater uit de grond
Waterschap Limburg meldt dat op verschillende plekken kwelwater uit de grond komt. Dit water is grondwater dat door het hoge waterpeil naar boven komt. Kwel is een natuurlijk proces en over het algemeen niet gevaarlijk. Waterschap Limburg heeft de situaties waar het water een risico kan zijn in beeld. De inspecteurs houden deze plekken in de gaten en ondernemen acties waar nodig.

13:00 – Meer Actueel extra: de ramp van dag tot dag

12:18 – Gemeente plaats containers
In Bunde en in Geulle worden containers geplaatst waar bewoners hun puin kunnen weggooien. In Bunde staat de container aan de Meerstraat. De locatie in de omgeving Brommelen/Westbroek volgt nog.

12:15 – Westbroek en Brommelen nog onder water
Delen van Westbroek en Brommelen staan nog onder water. De hulpdiensten zijn bezig het water weg te pompen. Als dat gebeurd is kunnen bewoners terug naar huis. De gemeente roept op om niet naar het gebied te komen. Wie dat toch doet riskeert een forse boet, zo meldt de gemeente.

11:11 – Waterschap zet pompen in

22:15 – PvdA-leider Ploumen vraagt aandacht voor wateroverlast Meerssen
Lilianne Ploumen, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid vraagt aandacht voor de wateroverlast in Meerssen. Ze vindt dat de gedupeerde van de hoosbui op 29 juni ook gecompenseerd moeten worden. Dat schrijft dagblad de Limburger. Premier Rutte verklaart de huidige wateroverlast tot een rampgebied. Daardoor treedt de wet tegemoetkoming schade bij rampen’ in werking. Ploumen vindt dat dat ook moet gelden voor de gedupeerde van de hoosbui op 29 juni.

20:10 – Nieuwe noodverordening in verband met wateroverlast
Sinds zaterdag 17 juli geldt er in de gemeente Meerssen een nieuwe noodverordening in verband met ramptoerisme rondom de wateroverlast. De verwachting is dat velen naar de gemeente Meerssen zullen komen om het rampgebied te komen bekijken. Dat ramptoerisme zal leiden tot een ernstige verstoring van de hulpverlening en een ernstig gevaar voor de openbare orde en de verkeersveiligheid zijn. De verordening regelt dat iedereen die niet woonachtig is in de gemeente Meerssen, die niet aannemelijk kan maken zich op het grondgebied van de gemeente Meerssen te bevinden voor een ander doel dan een bezoek aan het rampgebied, verboden zich in de gemeente Meerssen op te houden. Dit verbod geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester van de gemeente Meerssen bekend is gemaakt dat het is opgeheven. AIle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde, verkeersveiligheid en/of veiligheid van personen, vee, andere levende have en goederen, stipt te worden nagekomen.

18:37 – Voorkom gezondheidsrisico’s door verontreinigd slib
De hoge waterstand van de Maas, Geul, Gulp en van de beken en zijrivieren zorgt ervoor dat slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. Zodra de rivieren en beken zich weer terugtrekken in hun bedding blijft er verontreinigd slib achter. GGD Zuid Limburg geeft adviezen om mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Adviezen GGD
Laat uw kinderen niet direct in het slib spelen. Daar waar kinderen veel spelen dient het slib goed verwijderd te worden, denk aan tuinen, kinderspeelplaatsen, zandbakken.
Eet geen gewassen die onder water hebben gestaan. Dit in verband met het intensieve contact met het slib en eventuele andere verontreinigingen in het water zoals olie.
Verwijder al het zichtbare slib uit moestuinen, om zo de tuinen weer geschikt te maken voor het (opnieuw) verbouwen van gewassen. Zorg er vervolgens voor dat de grond niet zuur is (pH ≥ 7, eventueel bekalken) en goed wordt bemest, omdat daarmee voor een groot deel wordt voorkomen dat zware metalen in de planten worden opgenomen.
Gebruik particuliere waterputten die in contact zijn geweest met oppervlaktewater niet voor drinkwater, in verband met een mogelijke bacteriële verontreiniging. Laat uw vee tot twee maanden na terugtrekking van het water niet grazen op met slib verontreinigd grasland.

17:18 – Veiligheidsregio: nog niet iedereen kan terug naar huis
In de gemeente Meerssen kan nog niet iedereen terug naar huis. Op onderstaand kaartje is te zien in welke gebieden nog wateroverlast is. In deze gebieden kan het gaan om woningen of straten die onder water staan. “Woont u in dit gebied en staat er nog water in uw huis? Dan adviseren wij u om nog niet terug te gaan.”Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat zetten onder andere pompen in om het waterpeil omlaag te brengen. Het is nog niet bekend hoelang dit gaat duren. Het waterpeil van de Maas en andere rivieren en beken zakt, waardoor op veel andere plekken in Zuid-Limburg de situatie is verbeterd. Om deze reden heeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg besloten om af te schalen van Grip-4 naar Grip-2.

In het rode gebied is nog wateroverlast

16:29 – Blijf dit weekend uit getroffen natuurgebieden
Visit Zuid Limburg roept mensen op om dit weekend niet de natuur in te gaan.  Als gevolg van de wateroverlast in Zuid-Limburg kunnen alle routes gevaarlijk en zelf onbegaanbaar zijn. “Vermijd voor nu de getroffen gebieden. Is het echt noodzakelijk dat mensen op pad gaan wees dan voorzichtig! Ga komend weekend niet zomaar op pad (in de natuur),”aldus Visit Zuid Limburg.

16:00 – Extra nieuwsuitzending op tv
Meer Vandaag zendt zaterdagavond vanaf 18:00 uur een extra nieuwsuitzending uit op TV en online. Hierin de laatste stand van zaken m.b.t. de wateroverlast en de gevolgen daarvan.

15:30 – Eerst foto’s van de schade maken en daarna pas opruimen
Wanneer mensen terugkeren in hun woningen adviseert de Veiligheidsregio niet meteen te gaan opruimen, maar eerst foto’s van de schade aan de woning of bezittingen te maken. Deze foto’s zullen later deel uitmaken van de schadeclaim bij de verzekering.

15:22 – Waterpeil in de Maas, Geul en Gulp zakt
De Veiligheidsregio laat weten dat het waterpeil van de Maas, de Geul en de Gulp zakt. De waterafvoer van de Maas (meetpunt: Maastricht, St. Pieter) is zaterdagochtend inmiddels minder dan 2000 kubieke meter per seconde (vrijdagmorgen bereikte de Maas met 3300 kubieke meter de hoogste stand). De verwachting is dat de waterafvoer om zaterdag 16.00 uur is gezakt tot 1750 kubieke meter per seconde.

15:12 – Bewoners ondergelopen huizen even terug naar huis
Bewoners van de ondergelopen straten in Geulle mogen zaterdagochtend vanuit de Stip in Meerssen met defensie even terug naar hun huizen die onder water staan. “Brandweer, defensie, politie, gemeente en bewoners zelf, hand in hand om het goede te doen voor en met elkaar” zegt Inge Gothelp-Theunissen waarnemend politiechef politie eenheid Limburg.

Foto Inge Gothelp-Theunissen bij de Stip in Meerssen


14:10 – Niet opgehaald afval door wateroverlast wordt volgende week opgehaald
De gemeente laat weten dat in de wijken waar het afval afgelopen donderdag en vrijdag door de wateroverlast niet is opgehaald. Dit afval, te weten gft-bak en plastic, komende week alsnog wordt opgehaald. Plaats het afval op de vaste inzamel dag aan de straat.

13:50 – Bewoners zaterdagmiddag terug naar de Wilgenhof
De geëvacueerde bewoners van de Wilgenhof gaan zaterdagmiddag terug naar Bunde. Vrijdag moesten zij het verzorgingshuis verlaten door de dreiging veroorzaakt door een gat in de dijk. Een deel van de bewoners is in Beukeloord opgevangen. Op facebook bedankt Envida de collega’s van de Wilgenhof, wijkteams Bunde Meerssen, familieleden, vrijwilligers en alle anderen die meegeholpen hebben.

Foto Facebook Envida

13:23 – Gat in de dijk wordt nog in de gaten gehouden vandaag
Het gat of de wel in de dijk wordt vandaag nog steeds door dijkwachters in de gaten gehouden. De situatie rondom het gat is na inspectie gisteravond als beheersbaar veilig bestempeld. Waardoor het gat ontstaan kan zijn daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Een van de mogelijkheden voor het ontstaan van het gat in de dijk kan een oude dassenburcht of gangen van een dassenburcht zijn. Ook deze optie zal Rijkswaterstaat onderzoeken, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

13:21 – Zet gebruikte zandzakken maandag op het trottoir
De gemeente laat weten dat mensen die hun gebruikte zandzakken kwijt willen deze maandag op het trottoir of aan de straat kunnen zetten. “De zakken worden dan in de loop van de komende week opgehaald,” aldus de gemeente. 

12:19 – Is grond om woning drassig of nat nog niet pompen
De gemeente Meerssen laat weten dat in delen van de gemeente nog ondergelopen straten en woningen zijn. Voor de mensen die veilig naar huis kunnen en in hun woning water aantreffen, geldt het volgende advies:
Is de grond rondom uw woning droog en hard? Dan kunt u beginnen met het leegpompen van de woning.
Is de grond rondom uw woning nat en drassig? Ga dan nog niet pompen. Dit kan namelijk tot gevolg hebben dat de stabiliteit van de fundering van uw woning in gevaar komt.
Twijfelt u over het leegpompen van uw woning? Neem dan contact op met de brandweer via het gemeentelijke telefoonnummer 14 043, optie 3. De politie surveilleert op gezette tijden in het gebied om o.a. ramptoerisme tegen te gaan.

Bewoners die hun woning niet kunnen bereiken, worden opgevangen in gemeenschapshuis De Stip. Defensie zorgt ervoor dat deze mensen op een veilige manier even naar huis kunnen om enkele persoonlijke spullen op te halen.

11:55 – Wanneer mensen terugkeren in huis wat te doen met gas en elektra
De Veiligheidsregio geeft adviezen die belangrijk zijn voor mensen die nadat zij hun huis hebben moeten verlaten weer in hun woning komen en waterschade hebben opgelopen. Het is belangrijk dat deze mensen controleren of er mogelijke problemen zijn met de gas- en elektriciteitsinstallatie en/of toestellen.
?????????? ?? ?????????????????????????
Controleer visueel de status van uw meterkast. Heeft er water in uw woning gestaan? Controleer dan hoe hoog dit water gestaan heeft. Mocht u vermoeden dat de elektriciteitsmeter en / of uw stoppenkast waterschade heeft opgelopen, bel dan het landelijke storingsnummer 0800-9009.
Heeft uw elektrische installatie op het oog geen schade opgelopen, schakel dan de aardlekschakelaar weer in en test deze door de op de testknop te drukken. Als de aardlekschakelaar daardoor uitgaat, werkt deze naar behoren en kunt u deze veilig inschakelen. Als deze niet goed functioneert, bel dan een installateur. De aardlekschakelaar werkt alleen als de stroomvoorziening vanuit Enexis Netbeheer hersteld is.
?????????? ?? ??????????????:
Ruikt u gas? Sluit hoofdkraan gas, ventileer woning (ramen en deuren open), verlaat het pand en bel direct het landelijke storingsnummer 0800-9009.
Is uw meteropstelling beschadigd of heeft deze onder water gestaan? Sluit hoofdkraan gas en bel het landelijke storingsnummer 0800-9009.
Hebben uw toestellen (badgeiser, verwarmingstoestel, kooktoestel, haard) zichtbare schade of onder water gestaan? Sluit hoofdkraan gas en neem contact op met uw installateur.

11:15 – Oud papier wordt niet opgehaald
Vanwege de wateroverlast in de gemeente Meerssen wordt er vandaag géén oud papier opgehaald in Meerssen-Oost. Gelieve het oud papier weer binnen te pakken. Het oud papier kan gebracht worden naar de oudpapiercontainer tegenover de brandweerkazerne of opnieuw aanbieden op 21 augustus.

09:59 – Betreedt ondergelopen straten zo weinig mogelijk
Alle inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) van het geëvacueerde gebied mochten vanochtend vanaf 06.00 uur terugkeren naar hun woning. De situatie is op grond van inspecties en onderzoek veilig bevonden en het acute gevaar van een mogelijke dijkdoorbraak is geweken. Dat betekent echter niet dat er geen overlast meer is in het gebied. Kelders, maar ook andere delen van woningen en straten en weilanden staan in veel gevallen nog onder water. Dat geldt met name voor de omgeving Westbroek.
Belangrijk is dat u ondergelopen straten niet of zo weinig mogelijk betreedt. Door het troebele water heeft u geen zicht op losliggende putdeksels of andere obstakels die tot ongelukken kunnen leiden.
De brandweer en manschappen van Defensie staan klaar om u te helpen waar nodig. U kunt zich met uw vraag om hulp wenden tot de gemeente Meerssen. De gemeente staat in rechtstreeks contact met de genoemde hulpdiensten en kan de ondersteuning centraal coördineren.
Het nummer van de gemeente is 14 043. Kies in het keuzemenu voor optie 3.
Kunt u niet thuis terecht in verband met de waterstand in of om uw woning? Dan kunt u naar opvanglocaties De Stip, Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen.

08:00 – Alle inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) die geëvacueerd zijn, mogen vanaf 06.00 uur terugkeren naar hun woning. De situatie is op grond van inspecties en onderzoek inmiddels veilig bevonden.

06:03 – Situatie Julianakanaal:
Het treinverkeer Maastricht-Sittard wordt om 06.00 uur hervat. Het scheepsverkeer blijft tot nader order gestremd.

01:06 – Nieuwe update over de toestand van de dijk wordt om 06:00 uur gegeven
De Veiligheidsregio maakt bekend dat er om 06:00 uur een nieuwe update over de situatie rondom de dijk bij Voulwames wordt gegeven. Dit houdt in dat de geëvacueerden uit de omliggende kernen nog niet naar hun huis kunnen gaan en worden dringend verzocht op de plek te blijven waar ze nu zijn.

23:01- Opvanglocaties Meerssen ook vannacht beschikbaar
Bewoners die naar een van de drie opvanglocaties in gemeente Meerssen zijn gegaan, kunnen daar vannacht blijven. De opvanglocaties zijn gevestigd:
Gemeenschapshuis de Kollekamp, Herenstraat 77 (Geulle-boven)
De gymzaal van basisschool Ondersteboven aan de Hagedoornweg (Geulle)
De Stip in Meerssen. De bibliotheek, school en kinderopvang ernaast zijn eveneens beschikbaar.

22:08 – Dijk bij Voulwames wordt tot morgenavond in de gaten gehouden
Onze verslaggevers ter plaatse hebben een kijkje genomen bij het gat of de wel onder aan de dijk in Voulwames. Het water stroomt nog steeds uit het gat maar is verzwaard met zandzakken en dekens. Tot morgenavond en misschien nog wel langer blijven dijkwachters ter plaatse aanwezig om de situatie in de gaten te houden.

Het gat in de dijk bij Voulwames

21:40 – Gebruik geen stroomaggregaten in huis
Er bereiken de Veiligheidsregio berichten dat er stroomaggregaten binnen in huizen staan. Een aggregaat werkt op brandstof en dat betekent dat er uitlaatgassen zijn. Daardoor ontstaat het gevaar van koolmonoxidevergiftiging. De Veiligheidsregio roept op: “zet een aggregaat daarom nooit binnen in uw huis, maar altijd buitenshuis.”

20:53 – Wateroverlast treft ook TC Volharding
Tennisclub Volharding uit Meerssen is zwaar getroffen door de wateroverlast. Het overtollige water van de Geul heeft een enorme schade aangericht aan het tennisterrein en clubhome. “ Momenteel zijn wij de schade aan het opmaken die de overstroming veroorzaakt heeft. Wij zijn diep geschokt toen wij gisteren en vandaag ons terrein aantroffen” laat de tennisvereniging op Facebook weten.

Foto Facebook TC Volharding

20:25 – Pomp géén kelders leeg 
De gemeente verzoekt de inwoners van het gebied Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) vooralsnog géén kelders leeg te pompen. Het leegpompen van een kelder kan nu tot gevolg hebben dat de stabiliteit van de fundering van uw woning in gevaar komt.

20:02 – Giro 777 voor watersnoodramp Limburg
Het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft donderdagavond besloten om haar girorekening 777 open te stellen voor hulp aan Limburg. Vanuit de landelijke overheid is al duidelijk gemaakt dat bij de leniging van de nood een belangrijke rol voor de rijksoverheid is weggelegd. Ook is duidelijk dat veel schade niet verzekerbaar en dus ook niet verzekerd is. Het NRF zal ontvangen gelden via  een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties. Mensen die willen doneren kunnen dat doen via www.giro777.nl .

19:22 – Geëvacueerde bewoners moeten nacht ergens anders doorbrengen
Inwoners van de geëvacueerde gebieden in Bunde, Brommelen, Geulle (beneden) en Voulwames moeten zich voorbereiden om de nacht ergens anders door te brengen. Uit onderzoek blijkt dat het water dat bij Voulwames naar boven komt, Maaswater is. Dit water komt onder de dijk in het Julianakanaal door naar boven. Vanmiddag werd het advies gegeven om te evacueren voor deze gebieden. De veiligheidsregio schrijft: “Er zijn op dit moment bigbags en zandzakken geplaatst. Daarmee is de situatie voorlopig onder controle. Vanavond zal er een helikopter van de kustwacht met infraroodcamera’s het gebied scannen om de stabiliteit van de hele dijk te controleren. De scans van de kustwacht worden gedeeld met Rijkswaterstaat die op basis daarvan bepaalt of de situatie veilig is of niet.”

18:41 – Eindelijk breekt de zon door
Na dagen van regen en grijs weer laat de zon zich in de late namiddag van vandaag zien. De komende dagen wordt droog en zomers weer verwacht. Weer waarbij de getroffenen, hulpdiensten en iedereen kan bijkomen van de wateroverlast, puin ruimen en opnieuw beginnen.

18.25 – Onduidelijk wanneer inwoners van geëvacueerd gebied terug kunnen.
Burgemeester Clermonts heeft om 18.00 uur samen met Pierre Verbraak van Rijkswaterstaat een persconferentie gegeven over de huidige stand van zaken omtrent de wateroverlast bij het gemeentehuis.

NL alert
Burgemeester Clermonts begon de persconferentie met een kleine samenvatting over wat er de afgelopen 24 uur in de gemeente Meerssen gebeurd is. Rond 14.00 uur heeft de burgemeester het bericht ontvangen dat er een gat in de dijk zat. In eerste instantie hebben ze via een NL alert en andere media gevraagd om de inwoners naar de bovenverdieping te laten verhuizen. Voor de veiligheid van de inwoners en zodat de hulpdiensten te werk konden. In totaal zijn er een paar duizend mensen die in dat gebied wonen geëvacueerd. Het was moeilijk te peilen hoeveel inwoners er nog waren, omdat gisteravond ook al inwoners geëvacueerd waren. Op dit moment worden er nog altijd inwoners uit het gebied gehaald.
Geen gat in de dijk, maar een wel naast de dijk
Er zit geen gat in de dijk, maar er is een wel naast de dijk aanwezig. En daar komt het water uit de grond naar boven. Ze hebben nu tegendruk georganiseerd door dat op te kisten, en dat betekend niet meer dan dat er zandzakken en textiel overheen gelegd wordt. Het eerste signaal is dat dit gelukt is en dat er geen nieuw water uit komt. Op dit moment zijn specialisten aan het kijken waar het water vandaan komt en bij inspectie kunnen ze kijken of er nog meer problemen zijn. Het is momenteel nog niet veilig genoeg om terug te keren, want er is geen zekerheid dat de situatie nu opgelost is. De specialisten zullen met oplossingen komen en mocht het nodig zijn deze ook uitvoeren. Het is afhankelijk van hoe snel de Maas zakt, want waarschijnlijk zorgt de Maas voor druk. De specialisten moeten eerst kijken of het water uit de Maas komt of uit het Kanaal. Verbraak vertelt dat het water vermoedelijk uit de Maas komt.
Geen tijdslimiet
Op dit moment kan er geen tijdslimiet worden gekoppeld aan wanneer het probleem bij de dijk is opgelost. Specialisten en hulpverleners zijn ermee bezig. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de inwoners kunnen terugkeren. Als het sein op groen komt dan zal de veiligheidsregio in samenspraak beslissen wanneer dat de inwoners terug kunnen. Op het moment dat het gat geconstateerd werd kon de veiligheidsregio niet zien hoe groot het risico was. Daarom hebben ze op dat moment besloten om de inwoners hogerop te sturen, omdat dat op dat moment de veiligste optie was.
Onderzoek naar de oorzaak
Verbraak geeft aan dat als het water uit de Maas komt, wat nu de schatting is, dan moeten we wachten totdat het water gezakt is en geven we erna het groene sein. Als het blijkt dit niet te zijn en dat het water ergens anders vandaan komt dan moeten er andere maatregelen genomen worden. Ze moeten dit eerst onderzoeken, dan weten ze waar het vandaan komt en dan kunnen pas maatregelen genomen worden.

17:55 – Om 18.00 uur live persconferentie vanuit het gemeentehuis
Meer Vandaag is om 18.00 uur live bij de persconferentie vanuit het gemeentehuis. Hier gaat burgemeester Clermonts toelichting geven op de huidige stand van zaken en hoe het nu verder gaat. Kijk live mee via de TV of volg de persconferentie via de livestream op onze website en in onze app.

17:25 – Scouting Geulle: verwachting is schoonmaken in de zomervakantie
Het scoutinggebouw van scouting Geulle was ook door het water getroffen. Op Facebook vertellen zegt scouting: “rond 12:00 uur stond het water buiten tot onze knieën en was de kruipruimte al volgelopen, waarna het gebouw van binnenuit langzaamaan vol begon te lopen. Alle materialen die niet tegen water kunnen zijn zo snel mogelijk op tafels gezet. Toen kwam er een NL-alert dat de kanaaldijk was doorgebroken en dat het gebied ontruimt moest worden. We hebben gedaan wat we konden, maar het was niet meer verantwoord om te blijven hangen om meer spullen veilig te stellen. Als het water hoger dan de tafels komt te staan, is al ons materiaal sowieso verloren.” Scouting wacht af tot zij er weer heen mogen en kijken wat de schade is. De verwachting is dat zij de zomervakantie doorbrengen met schoonmaken.

Facebook Scoutinggebouw Geulle

17:08 – Koninklijke Landmacht: lek in dijk Voulwames gedicht

16:51 – Zo ging het er in Bunde aan toe tijdens de evacuatie

16:37 – Opvanglocaties gemeente Meerssen
De dijk van het Julianakanaal laat water door. Bewoners zijn gevraagd hun woning te verlaten. Op dit moment is het veiligheidsrisico voldoende beheersbaar om hulpdiensten het gebied Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) in te sturen. Kunt u niet bij familie of bekenden terecht, dan zijn er in de gehele gemeente meerdere opvanglocaties beschikbaar. De hulpdiensten helpen u met het vervoer naar deze opvanglocaties. De locatie zijn gevestigd:
Gemeenschapshuis de Kollekamp, Herenstraat 77 (Geulle-boven)
De gymzaal van basisschool Ondersteboven aan de Hagedoornweg (Geulle)
De Stip in Meerssen is nog steeds beschikbaar.
De bibliotheek, school en kinderopvang ernaast zijn eveneens beschikbaar.

16:29 – Veiligheidsregio: gat gedicht maar dreiging nog niet weg
De Veiligheidsregio laat via hun woordvoerder weten dat het gat provisorisch gedicht is maar dat er nog steeds een reële dreiging is. Er worden specialisten gestuurd om dit te beoordelen.

16:16 – De Limburger: gat in de dijk gedicht
Dagblad De Limburger meldt dat het gat in de dijk bij het Julianakanaal gedicht is. Er is wel nog waakzaamheid geboden.

16:05 – Eerste bewoners van Wilgenhof komen aan in Beukeloord.

15:47 – Kaart Veiligheidsregio risicogebied dijkdoorbraak
Op dit kaartje van de Veiligheidsregio is te zien welke mensen hun gebied moeten verlaten.

Risicogebied Julianakanaal

15:16 – Officiële opening van het kunsthuis uitgesteld
Door de huidige wateroverlast is de officiële opening van het kunsthuis aan de Beekstraat uitgesteld. Het Kunsthuis zou om 16:00 uur geopend worden.

15:13 – Zorgcentrum de Wilgenhof ontruimd
In Bunde is gestart met het ontruimen van zorgcentrum Wilgenhof. Een deel van de bewoners wordt opgevangen in zorgcentrum Beukeloord in Meerssen.

14:58 – Defensie ondersteunt bij dijkdoorbraak
Zojuist is de dijk van het Julianakanaal, die langs het buurtschap bij Meerssen en Bunde stroomt, doorgebroken. De militairen in de omgeving zijn door de Veiligheidsregio Limburg-Zuid gevraagd om de brandweer te ondersteunen. Samen wordt geprobeerd om het gat in de dijk te dichten.

14:56 – Beelden van de evacuatie in Bunde op dit moment

14:37 – Meerdere legervoertuigen Bunde in.

14:32 – Bunde wordt geëvacueerd, er ontstaat file

14:26 – Situatie nu in Bunde

14:22 NL alert verlaat het gebied rondom de dijk
In een NL alert worden de bewoners van het eerder genoemde gebied opgeroepen om het gebied direct te verlaten. Volgens een inwoner van Bunde vertrekken de mensen massaal uit het gebied.

14:03 Veiligheidsregio roept mensen op het gebied zo snel mogelijk te verlaten
De Veiligheidsregio roept de bewoners van Brommelen, Voulwames, Geulle beneden en Bunde op om hun woningen en het gebied direct te verlaten. Het gat in de dijk van het Julianakanaal heeft een doorsnee van 1 meter, aldus de Veiligheidsregio.

13:48 – Bij Voulwames is een dijk langs het Julianakanaal doorgebroken.
Bij Voulwames is een dijkdoorbraak bij het Julianakanaal. Er is een gat in de dijk vanwaaruit water stroomt. De veiligheidsregio roept de omwonenden rondom de dijk Brommelen, Geulle beneden en in Bunde aan de westkant om het gebied te verlaten. Het is een klein gat echter de Veiligheidsregio vreest dat het gat groter wordt. Het is niet onmogelijk dat het water richting Bunde stroomt.

12:22 – Bruggen weer open
De brug aan de Maastrichterweg (Rothem) is vrijgegeven
De bruggen bij Tussen de Bruggen en de Klinkenberg zijn schoongemaakt en vrijgegeven
De bruggen aan de Fregatweg en Maastrichterlaan zijn stabiel. Hier worden verkeersregelinstallaties geplaatst, zodat eenrichtingsverkeer mogelijk is vanaf ca. 17.00 uur. Dit kan mogelijk zorgen voor beperkingen voor vrachtverkeer.

11:38 Slachtofferhulp bereikbaar
De Veiligheidsregio laat weten dat wanneer er mensen zijn die hun verhaal kwijt willen over de watersnoodramp of op zoek zijn naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Kunnen contact nemen met slachtofferhulp via telefoonnummer 0900-0101. Geef aan dat u contact opneemt naar aanleiding van de watersnoodramp.

11:20 – Wie mag naar huis?
In tegenstelling tot eerder berichten vanuit de Veiligheidsregio mag nog niet iedereen naar huis. De gemeente schrijft: “De piek van het Maaswater is onze regio gepasseerd. De Maas zakt nu langzaam in Zuid-Limburg. Ook het waterpeil van de Geul gaat heel langzaam omlaag. Gisteravond werden bewoners van een deel van Bunde en Geulle (groen gearceerde gebied) geadviseerd te evacueren en onderdak elders te zoeken. Op dit moment zijn de hulpdiensten in de omgeving Meerstraat in Bunde nog volop bezig. In de buurtschappen Westbroek, Oostbroek en Brommelen stijgt het water nog licht door opkomend kwelwater.

Inwoners van het oranje gekleurde gebied mogen naar huis.

11:10 – Evacuatie bewoners Westbroek en Oostbroek
De veiligheidsregio laat weten dat de bewoners van Westbroek en Oostbroek in Geulle worden verzocht hun woningen te verlaten door opkomend water.
– Sluit gas en elektriciteit af. Het water kan zorgen voor brand of kortsluiting. Door het gas en elektriciteit alvast af te sluiten, voorkom je dat.
– Draai de hoofdkraan van het water dicht.
– Sluit je ramen en doe de deur op slot.

10:50 – Veiligheidsregio: alle geëvacueerden kunnen terug naar huis
De veiligheidsregio Zuid-Limburg meldt dat alle geëvacueerden terug naar huis kunnen. Donderdagavond 17 juli gaf de gemeente Meerssen het dringende advies aan de bewoners ten westen van Maastrichterlaan, Pletstraat, Pasweg, Brommelen en Westbroek en de straten Iepenlaan, Beukenlaan en Weerterstraat om te evacueren.

09:55 – Afrit A2 afgesloten
Afrit 51 op de A2 tussen Bunde en Meerssen is afgesloten vanwege water op de weg.

09:25 – Bruggen over de Geul nog afgesloten
De bruggen over de Geul zijn nog steeds afgesloten in verband met hoogwater. Dat betekent dat de Maastrichterlaan/Meerssenhovenweg, Oude Rijksweg/Fregatweg, Maastrichterweg, Tussen de Bruggen en de Klinkenberg afgesloten zijn. Op dit moment worden de bruggen geïnspecteerd. De wegen blijven gesloten totdat het sein veilig is gegeven.

08:14 – Rond 10:00 uur meer nieuws over terugkeer bewoners
Om 10:00 uur is er meer nieuws over wanneer bewoners terug kunnen naar hun eigen huis. Dat meldt de veiligheidsregio. Bewoners ten westen van Maastrichterlaan, Pletstraat, Pasweg, Brommelen en Westbroek en de straten Iepenlaan, Beukenlaan en Weerterstraat kregen gisteren het dringend advies om te ontruimen.

07:15 – Hoogste punt waterstand in Maastricht bereikt
Volgens Rijkswaterstaat is de piek van het hoogwater in de Maas bij Maastricht nu bereikt. Deze piek verplaatst zich nu langzaam richting het noorden van de provincie. Het is nu afwachten wanneer het water in het zuiden van de provincie gaat zakken. 

02:01 – Beelden evacuatie Brommelen

01:55 – Geen reden tot ongerustheid in Voulwames en Geulle aan de Maas
Voor de gebieden Voulwames en Geulle aan de Maas is er voorlopig geen reden tot ongerustheid. Deze gebieden werden tijdens de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 zwaar getroffen. Echter is dat nu niet het geval. “De hulpdiensten monitoren de gebieden. Indien nodig worden de inwoners op tijd geattendeerd.” aldus de gemeente.

01:51 – Overstroming Geul in Meerssen lijkt terug te dringen
De overstroming van de Geul in Meerssen lijkt terug te dringen. Met name in de Proost de Beaufoorstraat. Ook in Tussen de Bruggen loopt het water langzaam terug.

01:43 – Brommelen onder water: bewoners geëvacueerd
In Brommelen is het water zeer hoog. Bewoners worden geëvacueerd naar familie en vrienden of naar gemeenschapshuis de Stip. Militairen en de Brandweer zijn bezig bewoners naar een veilig plek te brengen.

00:12 – storing website gemeente Meerssen
De website van de gemeente Meerssen is op dit moment niet beschikbaar vanwege een storing. Het laatste nieuws is te volgen via Veiligheidsregio Zuid-Limburg

00:05 – Foto vanuit het gemeentehuis
In het gemeentehuis zijn medewerkers van de gemeente en hulpdiensten bij elkaar om de situatie te volgen.

23:52 – NL-Alert verstuurd in Bunde

23:49 – Zorgcentra Aan de Pas en Louis Marie Jaminhof in Bunde ontruimd
Vanwege het dreigende hoogwater zijn zorgcentra Aan de Pas en Louis Marie Jaminhof ontruimd. Beide zijn locaties voor begeleid wonen en er is een zorgcomplex. De gemeente heeft in overleg met de organisatie besloten om over te gaan tot evacueren.

23:32 – Brandweerkorpsen uit Gelderland helpen in Meerssen
Brandweerkorpsen uit het Gelderse Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel zijn ingezet in de buurt Meerssen.

23:28 – Advies evacuatie uitgebreid naar delen van Bunde en Geulle
De gemeente roept inwoners ten westen van Maastrichterlaan, Pletstraat, Pasweg, Brommelen en Westbroek en de straten Iepenlaan, Beukenlaan en Weerterstraat te evacueren. “De waterstand van de Maas blijft op dit moment stijgen. Omdat de Geul hierdoor niet kan afwateren naar de Maas, wordt verwacht dat de waterstand van de Geul nog enkele decimeters hoger wordt dan dat die nu is. Dat betekent dat er nog meer wateroverlast ontstaat.” aldus de gemeente. Lees hier meer.

22:56 – Interview met Burgemeester Clermonts over het advies tot evacuatie

22:51 – MAA vannacht open voor helikopters
Vliegveld Maastricht Aachen Airport blijft vannacht open voor helikopterverkeer vanwege de hoogwatercrisis in Limburg. “olitie, Defensie en andere hulpverleningsdiensten hebben zo de mogelijkheid om tijdig hulp te kunnen bieden en situaties vanuit de lucht met helikopters te kunnen monitoren.” aldus het vliegveld.

Foto Facebook Maastricht Aachen Airport

22:47 – Ook Kasteel Meerssenhoven uit voorzorg geëvacueerd
Het Kasteel Meersenhoven wordt uit voorzorg geëvacueerd. Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Eerder vanavond werd al het advies tot ontruiming gegeven aan de inwoners van de buurten Ingenope, De Burcht en industrieterrein De Meer in Bunde.

22:05 – Inwoner van Bunde: “zoveel mogelijk redden”
In delen van Bunde is het advies gegeven om te evacueren. Sommige inwoners van Bunde twijfelen, andere inwoners nemen niet het risico om te blijven. In de wijken zijn er bijna overal zandzakken te vinden.

21:58 – Kabinet: wateroverlast is in formele zin een ramp
Het kabinet heeft donderdagvond na een kabinetsberaad besloten dat de overstromingen in Zuid-Limburg in formele zin een ramp is. Door dit besluit treed de Wet tegemoetkoming bij schade in werking. Hierdoor krijgen gedupeerden snel te horen of zij hun schade gedeeltelijk vergoed krijgen door de overheid.

21:30 – Enorme drukte bij het ophalen van zandzakken om woningen te beschermen tegen het water.

20:40 Alle bruggen over de Geul in Meerssen gesloten
De gemeente laat weten dat alle bruggen over de Geul op dit moment, in verband met hoogwater en/of instabiliteit, zijn afgesloten. Dat betekent dat de Maastrichterlaan/Meerssenhovenweg, Oude Rijksweg/Fregatweg, Maastrichterweg, Tussen de Bruggen en de Klinkenberg afgesloten zijn.

20:04 – Inwoners van delen Bunde worden geadviseerd te ontruimen
Inwoners van Bunde uit de wijken in de Burcht, Ingenope en het industrieterrein aan de Meerstraat worden door burgemeester Clermonts geadviseerd om hun woning te verlaten. Voor deze bewoners wordt er een opvanglocatie aangeboden. Ook wordt er vervoer geregeld. De Geul loopt onder het kanaal door en gaat richting de Maas. De Maas heeft op dit moment een enorme hoeveelheid kubieke meter water en die gaat nog enorm stijgen. Dat betekent dat er ook in Maastricht wijken geëvacueerd worden. Doordat de Maas steeds hoger wordt kan de Geul zijn water niet meer kwijt, dus de Maas duwt het Geulwater terug. Bijgevolg kan het water in bepaalde wijken in Bunde nog decimeters stijgen, aldus burgemeester Clermonts.

18:43 – Noodverordening van kracht vanwege ramptoerisme
De veiligheidsregio heeft een noodverordening ingesteld voor de gemeente Meerssen. Daarin valt te lezen dat het verboden is om het rampgebied te bezoeken. Ook is het vanaf nu verplicht om alle aanwijzingen van politie op te volgen. “Het is een ieder, niet woonachtig in de gemeente Meerssen, die niet aannemelijk kan maken zich op
het grondgebied van de gemeente Meerssen te bevinden voor een ander doel dan een bezoek aan het rampgebied, verboden zich in de gemeente Meerssen op te houden”. Aldus de veiligheidsregio.

18:30 – De brug over de Geul aan de Maastrichterlaan is uit veiligheidsoverwegingen afgesloten
In de omgeving Bunde zijn veel (toegangs)wegen afgesloten, omdat ze (deels) onder water staan. De brug over de Geul aan de Maastrichterlaan is uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. De gemeente krijgt echter signalen dat mensen afzettingen verplaatsen en doorrijden. “De hekken staan er niet voor niets! Dus laat ze staan en rij niet afgesloten straten in!”. Aldus de gemeente.

18:19 – Opening Geulhof enkele weken uitgesteld
De opening van het vernieuwde Geulhof in Meerssen is weken uitgesteld. Dit door de enorme wateroverlast die is ontstaan door het doorbreken van de Geul. Zo meldt de Limburger

18:16 – Geul kan nog enkele decimeters stijgen in Bunde
Omdat de Geul niet kan afwateren naar de Maas in verband met de hoge waterstand wordt verwacht dat de waterstand van de Geul ter hoogte van Bunde nog enkele decimeters hoger wordt dan dat die nu is. Dat meldt de Veiligheidsregio. “Mensen die willen worden opgevangen omdat er teveel water in de woning staat worden met een bootje naar de Meerstraat 54 gebracht. Voertuigen rijden door de straten. Vandaar wordt men met de bus naar Gemeenschapshuis de Stip gebracht.” aldus de Veiligheidsregio.

18:08Waterstand Geul nog steeds hoog
De hoogte van Geul bij de Maastrichterlaan in Bunde is ongeveer 46.10 meter boven NAP. Op 13 juli, 2 dagen geleden was dit ongeveer 43 meter boven NAP. Het meetpunt van de Geul bij de Grote Molen staat op 52.89 meter boven NAP. Dit was 12 juli ongeveer 51 meter.

17:20 – Diverse scholen vrijdag gesloten
De Bundeling, De Wereldster, de Lindegaerd, de Franciscusschool en MIK kinderopvang hebben besloten om vrijdag 16 juli hun deuren te sluiten. Zij laten weten: “Het overleg met het crisisteam Gemeente Meerssen heeft niet geleid tot een besluit vanuit de gemeente. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de toegangswegen naar Meerssen en Bunde nog gesloten zullen zijn morgenvroeg. Dit betekent dat er naast een grote groep leerlingen ook een aanzienlijk deel van de medewerkers niet op school kunnen komen.”.

17:06 – Het zwaartepunt ligt nu bij Rothem en Bunde. De hoogste stand van de maas moet nog langs Bunde, Voulwames en Geulle aan de Maas. Dit wordt vanavond verwacht.

16:41 – Bunde bijna niet meer toegankelijk

16:36 – Water, water en nog eens water: “kelder tot aan de nok vol”

16:12 – Zwembad Meerssen: een grote ramp

15:33 – Burgemeester Clermonts: “Kom niet bij wateroverlast kijken

14:28 – Beelden van Rothem vanuit de lucht. Foto: Zwembad Meerssen compleet onder water en Tussen de Bruggen.

14:21 Er wordt geen oud papier in Rothem en Weert opgehaald
Door de wateroverlast wordt er vandaag geen oud papier in Rothem en Weert opgehaald. De volgende ophaaldag is 19 augustus.

14:00 – A2 vanaf 14:15 weer open
De A2 gaat rond 14:15 uur weer in beide richtingen open. Delen van de A79 blijven nog afgesloten.

13:30 – Beelden in Rothem en Bunde

13:18 – Veiligheidsregio roept ramptoeristen op om thuis te blijven
De Veiligheidsregio doet nogmaals een dringende oproep aan kijkers “ramptoeristen” om niet te komen maar thuis te blijven.

13:16 – Proost de Beaufortstraat Meerssen

12:28 – De Geulhof ontkomt ook niet aan het water

12:27 – Sportpark RVU staat ook blank

12:23 – Nobama Care ontruimd met behulp van militairen
Door de hoge watergolf van de Geul is het zorgcentrum Nobama Care in Rothem uit voorzorg ontruimd. Bij de ontruiming werden militairen ingezet.

12:14 – Gemeente richt de Stip in als opvang locatie
Gemeente Meerssen richt op dit moment een opvang locatie in voor mensen die in verband met de wateroverlast hun huis verlaten of niet meer tot bij hun woning kunnen komen. Mensen die behoefte hebben aan opvang kunnen zich melden bij gemeenschapshuis de Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen.

11:16 – Meerssen bijna niet meer bereikbaar
Meerssen is bijna niet meer bereikbaar. De gemeente heeft verschillende wegen afgesloten vanwege het wateroverlast. Ook de A2 is dicht vanwege mogelijk overstromingsgevaar van de kleine Geul.

11:08 – Basisscholen Franciscus en Wereldster gaan dicht
Basisscholen Franciscus en Wereldster roepen ouders op om hun kinderen op te halen. Straks zijn mogelijk de toegangswegen richting de scholen niet goed bereikbaar. De kinderen kunnen tot 14:45 uur worden opgehaald.

10:50 – A2 in beide richtingen afgesloten door overstromingsgevaar
Wegens overstromingsgevaar van de Kleine Geul in Meerssen wordt op dit moment de A2 in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Kerensheide en Kruisdonk. Rijkswaterstaat is bezig met een omleidingsroute en meldt dit later vandaag.

Video: Rijkswaterstaat

10:49 – Ontmoetingspunt de Ketel open voor hulp
Ontmoetingspunt de Ketel in Meerssen-West is vanaf 10:00 uur geopend voor getroffen inwoners van het noodweer. Nicole Ramakers van de Ketel laat weten “we helpen in alles wat nodig is”.

10:42 – Beelden vanuit Bunde en Tussen de Bruggen

10:37 – Afrit A2 Meerssen is dicht
De afrit A2 bij Meerssen is dicht in verband met wateroverlast. Het verkeer richting Meerssen kan keren via af- en toerit Maastricht-Noord.

10:13 – Waterstand Geul zeer hoog
Volgens de laatste meting om 09:45 staat de Geul bij de Maastrichterlaan op zo’n 46.14 meter boven NAP. Op 12 juli stond de Geul op dit punt zo’n 43.05 meter boven NAP. De Geul bij de Grote Molen staat op zo’n 52.91 meter boven NAP. Het Geulke, een zijtak van de Geul, staat bij de Rothemermolen staat zo’n 50.43 meter boven NAP. Het Geulke is in ongeveer 8 uur ongeveer één meter gestegen.

10:08 – Basisschool de Lindegaerd volledig dicht, enkele klassen Wereldster thuis
Bassischool de Lindegaerd in Rothem heeft haar deuren vandaag gesloten. Enkele leerkrachten zijn vanwege de wateroverlast niet in staat om naar school te komen. Basisschool de Wereldster in Meerssen heeft besloten om enkele klassen thuis te houden. De leraren van hun klassen kunnen de school niet bereiken. “Hopende op jullie begrip, dit is een noodsituatie.” aldus de school in een mail aan de ouders.

09:56 – Herkansingen Stella Maris College uitgesteld
Het Stella Maris College heeft enkele herkansingen die voor vandaag op de planning stonden uitgesteld. Delen van het terrein van de school staan onder water.

Stella Maris College

09:53 – Veiligheidsregio geeft hoogwaterwaarschuwing voor delen van Bunde
Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een waarschuwing gegeven voor de inwoners van Bunde. “Tref waar het kan zelf voorbereidingsmaatregelen. Denk hierbij aan het verplaatsen van uw auto naar een veilige plek en zet uw auto op de handrem. Verplaats uw spullen naar een hogere verdieping. Het betreft met name onderstaande rood omcirkelde gebieden die het meeste risico lopen. Let op: dit is een prognose en kan dus verschillen met de daadwerkelijke situatie die gaat ontstaan.”

09:50 – Zwembad Meerssen helemaal overstroomt door de Geul

09:15 – Geul treedt buiten haar oevers, Rothem loopt onder water
De Geul is buiten haar oevers getreden. Tussen de Bruggen is hierdoor helemaal onder water gelopen. Ook zwembad Meerssen en de sporthal staan helemaal blank. Ook komen er meldingen uit Bunde van straten die onder water zijn gelopen.

09: 22 Woonkernen afgesloten

23:15 – Waterschap zal hele nacht doorwerken
Waterschap Limburg zal de hele nacht lang doorwerken. Het Waterschap zal bezig blijven met het wegpompen van water en andere werkzaamheden.

23:11 – Veiligheidsregio herhaalt: blijf binnen

22:02 – Waterstand Maas blijft stijgen, morgenavond afvoer op hoogste punt
Door de hevige regenval blijft de waterstand van de Maas de komende dagen stijgen. Dat schrijft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit leidt naar verwachting morgen tot een waterafvoer van 2750 kubieke meter per seconde. De waterstand is vergelijkbaar met de waterstand van de Maas in 1993, in dat jaar overstroomde de Maas. “De Maas is in de afgelopen tientallen jaren verbreed en er zijn dijken aangelegd, waardoor de Maas meer water aankan dan toen. Wat toen dus problematisch was, is dat nu al lang niet meer. Desalniettemin zorgt het Waterschap Limburg bij een hoge waterstand van de Maas voor waterkeringen langs de Maas. Dit beperkt de gevolgen die het water kan hebben voor de directe omgeving.” aldus de Veiligheidsregio.

22:00 – Beelden van de Geul

20:09 – Geen reden tot evacuatie op dit moment
De Veiligheidsregio Limburg heeft besloten dat er op dit moment geen reden is tot evacuatie. Dat laat de veiligheidsregio weten aan L1 Radio. Er wordt echter wel een kanttekening geplaatst, later vanavond kan er alsnog worden geëvacueerd op bepaalde locaties.

19:49 – Gemeente sluit Kuiperstraat in verband met stijgende Maas
De gemeente Meersen heeft vanmiddag de Kuiperstraat in Gelle afgesloten vanwege de hoge waterstand van de Maas. De Maas stond volgens de laatste meting op 3991 centimeter hoogte boven NAP. Dit gaat volgens de voorspelling van Rijkswaterstaat stijgen tot 4183 centimeter boven NAP.

19:43 – Commandant der Strijdkrachten: vanavond al 68 militairen naar Zuid-Limburg
Vanavond komen er 68 militairen naar Zuid-Limburg. Dat laat Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim weten. De militairen van de 13de Lichte Brigade nemen viertonners mee. Dat zijn grote militaire trucks.

19:38 – Van gisteren tot nu toe 66 mm regen in centrum
In het centrum van Meerssen is van gisteren tot nu toe 66 millimeter regen gevallen. Het KNMI voorspelt voor vanavond en vannacht nog zo’n 30 tot 50 millimeter regen.

19:16 – Campinggasten over hun vertrek: “we gingen van huis met de zon en kwamen hier met de regen”

18:50 – Campinggangers vertrekken vanuit de camping.

18:39 – interview met Burgemeester Clermonts

18:34 – Mogelijk andere evacuaties
Burgemeester Clermonts laat weten dat er later vanavond wordt gekeken of er mogelijk andere locaties moeten worden ontruimd. Dat zou dan kunnen gaan om huizen. “Dat verschilt per gemeente.” aldus de burgemeester.

18:30 – Burgemeester Clermonts doet oproep: “blijf thuis”
Burgemeester Clermonts doet een oproep aan alle inwoners van Meerssen om thuis te blijven. Verder roept ze op om de Geul en andere rivieren niet te bezoeken vanwege mogelijk inzakkingsgevaar van de oevers.

18:19 – Ook camping Geul en Bos geëvacueerd
Camping Geul en Bos wordt momenteel ook geëvacueerd. Dat meldt Burgemeester Clermonts. De camping Geul en Bos ligt aan de Houthemerweg.

18:02 – Camping Geuldal geëvacueerd
Camping het Geuldal wordt geëvacueerd. Dat doet de camping op advies van de politie. De camping is momenteel bezig om alle campinggasten van het terrein weg te halen.

18:00 – KNMI: Code rood in Limburg
Het KNMI heeft code rood afgegeven voor Limburg. Het KNMI schrijft: “In Zuid-Limburg wordt vanavond en vannacht opnieuw veel regen verwacht. Er kan nog 30 tot 50 mm bij vallen. Omdat er al zeer veel regen gevallen is (lokaal meer dan 100 mm) zal de wateroverlast steeds groter worden. In de loop van de nacht gaat het minder hard regenen. In deze situatie kunnen schade en gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van ernstige wateroverlast.”

Lees vorig bericht

Waterschap Limburg meldt op verschillende plekken kwelwater, de inspecteurs houden deze plekken in de gaten en ondernemen acties

Lees volgend bericht

Meer Actueel week 28 (zondag 18-07-2021): Meerssen hard getroffen door watersnood