Wateroverlast betekent einde Meerssen Papier

Meerssen Papier heeft aan de provincie Limburg toestemming gevraagd om het faillissement aan te vragen, aldus WIJ Limburg, de Limburger en 1Limburg. Meerssen Papier doet deze aanvraag na de opgelopen schade aan gebouwen, machines en installaties ten gevolge van de wateroverlast veroorzaakt door de Geul.

Toestemming provincie
De provincie heeft toestemming gegeven dat Meerssen Papier het faillissement aanvraagt. Dat blijkt uit een mededeling van gedeputeerde Stephan Satijn aan het Limburgs Parlement. Bij 1Limburg verklaart Satijn het “zeer te betreuren dat de eigenaren van Meerssen Papier zich genoodzaakt hebben gezien om het faillissement aan te vragen vanwege de aanzienlijke gevolgen van het hoogwater. Vooral omdat dit grote consequenties heeft voor de werknemers.”

Onmogelijk exploitatie te continueren
Naast de opgelopen schade spelen er ook nog verschillende problemen tussen de papierfabriek en de provincie. Deze gaan volgens Meerssen papier over het ten onrechte opleggen van dwangsommen voor het niet op tijd op orde krijgen van onderhoud en brandveiligheidsmaatregelen aan de fabriek. Een woordvoerder van de papierfabriek laat aan WIJ Limburg weten: “door de miljoenenschade en de opgelegde dwangsommen wordt het onmogelijk de exploitatie van Meerssen Papier te continueren. Wij betreuren het zeer dat we gedwongen zijn het faillissement aan te vragen, waardoor rond de 45 personeelsleden hun baan zullen verliezen en dit het einde betekent voor de 183-jarige, iconische papierfabriek in Meerssen.” In het artikel van de Limburger wordt een getal van 53 werknemers genoemd.

Lees vorig bericht

Van dag tot dag: overstroming van de Geul tot het puin ruimen

Lees volgend bericht

Tosje os gezag en gezjwege komt er weer aan