Inwoners van Rothem kunnen steentje bijdragen aan een Leefbaar Rothem

Er is veel in beweging in Rothem. Er spelen allerlei ontwikkelingen rondom accommodaties en verenigingen. Die ontwikkelingen roepen vragen op over de toekomst van Rothem. De belangrijkste vraag hierbij is: Wat heeft Rothem nodig voor een leefbare toekomst? Die vraag kan het beste beantwoord worden door inwoners in Rothem zelf. Daarvoor gaat het Buurtnetwerk Rothem, samen met Dorpslab, aan de slag met een dorpsontwikkelingsproces.

Dorpsontwikkelingsplan
Er speelt en leeft veel in Rothem. Veel betrokken inwoners zetten zich in voor een leefbaar Rothem, zoals bij het Buurtnetwerk, de Hoeskamer of een van de verenigingen. Om dit ook in de toekomst zo te houden gaat Dorpslab samen met het Buurtnetwerk Rothem, in opdracht van de Gemeente Meerssen, aan de slag om te komen tot een dorpsontwikkelingsplan (DOP). Een plan voor de toekomst van Rothem. Iedereen in Rothem kan een steentje bijdragen aan het DOP.

Digitale enquêtes voor jong en oud
Alle inwoners, van jong tot oud, krijgen de kans hun stem te laten horen. Dat kan door een digitale enquête in te vullen. Via de enquête kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Rothem en wat daarvoor nodig is aan voorzieningen, accommodaties, verenigingen etc. De resultaten worden gebruikt als input voor het DOP en worden anoniem verwerkt. Er zijn twee enquêtes:
Voor jongeren tot 25 jaar: https://negen.typeform.com/to/N9DbSJWE
Voor inwoners vanaf 25 jaar: https://negen.typeform.com/to/KgZD15pb

22 september
Het concept DOP wordt op woensdag 22 september gepresenteerd aan Rothem tijdens een dorpsbijeenkomst bij De Koel vanaf 19:00 uur. Meer informatie over het DOP Rothem en de laatste stand van zaken is te vinden op de website van het Buurtnetwerk: www.buurtnetwerkrothem.nl.

Lees vorig bericht

Stella Maris College: voorbereidingen op de komst van Valkenburg

Lees volgend bericht

Steunbetuiging gemeenteraad voor getroffenen en gedupeerden wateroverlast