Steunbetuiging gemeenteraad voor getroffenen en gedupeerden wateroverlast

De gemeenteraad van Meerssen heeft een steunbetuiging doen uitgaan naar alle inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen die door de wateroverlast van de afgelopen maand getroffen en gedupeerd zijn.

Dank en diep respect
Ook  spreekt de gemeenteraad hun waardering en dank uit ten aanzien van de hulpverleningsinstanties en al hun medewerkers, in professionele zin of als vrijwilliger, voor hun inzet en optreden tijdens en na deze watersnood. Tevens gaat hun dank en waardering uit naar de ambtelijke medewerkers, zowel van de gemeente als van andere betrokken overheidsinstanties, voor hun dienstbare werk. Tevens spreekt de gemeenteraad veel dank en diep respect uit naar alle mensen die geheel vrijwillig de getroffenen hulp en steun hebben geboden en dat nóg doen.

Hieronder de steunbetuiging van de gemeenteraad.

Beste inwoners van de gemeente Meerssen,
Diverse delen van onze gemeente kwamen onder water te staan en ook bij vele huizen kwam het water binnen. Er werd in bepaalde delen van Bunde en Geulle zelfs gevreesd voor de veiligheid van inwoners, waardoor mensen met spoed moesten evacueren. De materiële schade bij vele gedupeerden is enorm. Gelukkig waren er geen gewonden of – nog erger – dodelijke slachtoffers, maar ook de immateriële schade en de zorgen van mensen die door de wateroverlast getroffen werden zijn erg groot.

De leden van de Gemeenteraad hebben de gebeurtenissen tijdens en na de overstroming met grote zorg gevolgd. Ons medeleven gaat uit naar alle inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen die door de wateroverlast getroffen en gedupeerd zijn.

Nu het water is gezakt en de overstromingen voorbij zijn, zijn de enorme en pijnlijke gevolgen van de wateroverlast duidelijk en concreet waarneembaar. Voor alle getroffenen een pijnlijke en emotionele ervaring.

De leden van de Gemeenteraad willen hun waardering en dank uitspreken ten aanzien van de hulpverleningsinstanties en al hun medewerkers, in professionele zin of als vrijwilliger, voor hun inzet en optreden tijdens en na deze watersnood. Tevens gaat onze dank en waardering uit naar de ambtelijke medewerkers, zowel van onze eigen gemeente als van andere betrokken overheidsinstanties, voor hun dienstbare werk. En uiteraard ook veel dank en diep respect naar alle mensen die geheel vrijwillig de getroffenen hulp en steun hebben geboden – en dat nóg doen. Er is tijdens en na de overstroming een geweldige saamhorigheid en solidariteit met de gedupeerde inwoners ontstaan – laat dát de basis zijn waardoor we met zijn allen sterker uit deze ramp kunnen komen.

Naar aanleiding van deze wateroverlastramp zal de Gemeenteraad van Meerssen vanuit haar rol er op aandringen dat de betrokken overheden zich maximaal inspannen om de kwetsbare schakels in de strijd tegen wateroverlast aan te pakken. Ook hecht de Gemeenteraad er belang aan dat er een goede evaluatie volgt omtrent de communicatie, genomen maatregelen en ondernomen acties bij deze wateroverlastramp.

Mocht u ondersteuning nodig hebben of heeft u vragen en opmerkingen, dan kunt u telefonisch terecht bij het Klant Contact Centrum via het centrale telefoonnummer 14 043, of per e-mail via het speciale e-mailadres: wateroverlast@meerssen.nl.

Voor alle gedupeerden hoopt de Gemeenteraad op een snelle en adequate schadeafhandeling en voor de inwoners die door de wateroverlast hun woning voor korte- of langere tijd hebben moeten verlaten, hopen we dat zij zo spoedig mogelijk kunnen terugkeren naar hun eigen woning. De Gemeenteraad wenst u allen veel sterkte en saamhorigheid toe.

De voltallige Gemeenteraad van de gemeente Meerssen.
Fractie BRUG-M
Jan Gulikers
Gerrit van der Bijl
Jacques Arntz
Tiny Gorissen

Fractie Lokaal DNA
Bjorn Molling
Hay Dolmans
Bert Ummels

Fractie CDA
Agnes Jonkhout
Dani in de Braekt
Jack Aarts

Fractie KIJK!!!
Andreas Pohle
Helmie Smeets
Marcel Dassen

Fractie FOCUS
Roger Thijssen
Björn Hendriks

Fractie Het Origineel
André Gruyters
Peggy Laugs


Lees vorig bericht

Inwoners van Rothem kunnen steentje bijdragen aan een Leefbaar Rothem

Lees volgend bericht

De Bieb draait door: cursussen in de bieb, een nieuwe podcast en zomerlezen