Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg opengesteld

Ondergelopen straten in Bunde

Vanaf maandag 9 augustus is het mogelijk om schade naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft daarvoor een meldpunt geopend. Het kabinet besloot eerder om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) toe te passen voor de schade die is geleden door het hoge water van afgelopen juli.

Tegemoetkoming onder voorwaarden
Particulieren, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin het precieze schadegebied en de voorwaarden worden opgenomen. De RVO voert de regeling uit, zodra die gereed is. Dat houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaald.

Schade melden
Vooruitlopend op de regeling is het vanaf 9 augustus 2021 mogelijk om schade te melden. Meer informatie en het meldingsformulier vindt u op de website van rvo.nl.

Lees vorig bericht

Tosje os gezag en gezjwege 2021 – Paardjes kijken

Lees volgend bericht

Zomerfestival Rothem met Olympische Zomerspelen en Buurtvolleybaltoernooi