Meer dan 85 procent volwassen inwoners gemeente een keer geprikt tegen Covid

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de opkomst voor de eerste vaccinatie tegen Covid in de gemeente Meerssen tussen de 85 en 89% ligt. Het betreft hier de cijfers van inwoners van 18 jaar en ouder. Deze cijfers liggen in de lijn van het gemiddelde in Nederland daar is 84% van de volwassenen opgekomen voor de eerste prik.

Tweede vaccinatie
Het percentage van de volwassenen die volledig gevaccineerd zijn ligt in de gemeente Meerssen tussen de 60 en 74% procent. In het overzicht is ook te zien dat de ouderen de hoogste vaccinatiegraad hebben. Mensen geboren voor 1955 hebben een vaccinatiegraad van 90%. Naar mate de mensen jonger worden daalt de vaccinatiegraad. Inwoners geboren tussen 1955 en 1975 daarvan is tussen de 74 en 85% volledig gevaccineerd. Voor inwoners geboren tussen 1976 en 1995 ligt de vaccinatiegraad tussen de 40 en 59%. Van de volledig gevaccineerde na 1976 zijn er nog geen gegevens.

Registratie op basis anonieme geregistreerde vaccinaties
Het opkomstpercentage voor tenminste 1 vaccinatie en de vaccinatiegraad voor volledige vaccinatie zijn gebaseerd op anonieme geregistreerde vaccinaties door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , aangevuld met een geschat aantal vaccinaties door huisartsen en andere uitvoerders. Vaccinaties door huisartsen en andere uitvoerders worden namelijk alleen landelijk geregistreerd als de gevaccineerde daar toestemming voor geeft en geven daardoor een onderschatting van de opkomst en vaccinatiegraad. De geschatte vaccinatiegraad voor volledige COVID-19 vaccinatie van 66% is waarschijnlijk ook een onderschatting, omdat tot nu toe mensen die slechts 1 vaccinatie kregen vanwege doorgemaakte COVID-19-infectie, nog niet meegeteld kunnen worden als volledig gevaccineerd.

Lees vorig bericht

Waar zijn de toeristen van Meerssen? Op de camping

Lees volgend bericht

Rob Knubben te gast in het 80’s Café