Verzoek college: ‘compenseer ook gedupeerde wateroverlast juni met rampenwet’

Stationstraat in Meerssen

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de gedupeerden van de wateroverlast eind juni ook aanspraak moeten mogen maken op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Verder schrijft het college dat de evaluatie van de crisisaanpak op een later tijdstip wordt gehouden doordat sommige ambtenaren er op dit moment niet zijn of te druk zijn met de nafase van de overstroming vorige maand.

Eerdere wateroverlast in juni
Op 29 juni was er ook wateroverlast in delen van Bunde, Meerssen en Ulestraten. “Wij durven te stellen dat de impact en schade ten gevolge van de extreme neerslag in onze gemeente op 29 juni 2021 vergelijkbaar is aan die van de watersnoodramp in onze gemeente in juli 2021.” De gemeente heeft daarom bij de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie een verzoek ingediend om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen ook van toepassing te verklaren op de wateroverlast op 29 juni.

Wateroverlast op 29 juni in Ulestraten

Wateroverlast door hoogwater Geul
De gemeente heeft Rijkswaterstaat gevraagd om te bevestigen dat de wateroverlast in Groot-Meerssen niet veroorzaakt is door de Maas, maar door de Geul en andere beken. Dit heeft de gemeente gedaan omdat schade door de Maas niet door de verzekering wordt gedekt. “Wij hopen onze gedupeerde inwoners hiermee van een verklaring te kunnen voorzien, die hun in positieve zin helpt bij de afwikkeling van verzekeringsclaims.” aldus het college.

Langere tijd huisvesting ergens anders
Een aantal inwoners van Meerssen hebben zoveel schade geleden, dat voor langere tijd huisvesting elders nodig is. Volgens de gemeente hebben de meeste mensen een tijdelijke woning gevonden binnen hun eigen netwerk. Een aantal mensen zijn met behulp van Trajekt, een organisatie die mensen ondersteunt, ondergebracht. Sommige inwoners hebben een tijdelijke woonunit geplaatst. Deze inwoners hebben hiervoor geen vergunning, maar vanwege de noodzaak heeft de gemeente een gedoogbeschikking verleent. Ook zijn er gedupeerden die in een vakantiewoning verblijven, hiervoor is er ook een gedoogbeschikking verleent, zodat ze langer dan de wettelijke 12 weken in de woning kunnen verblijven.

Mogelijk lagere uitkering Rampenfonds
Het nationaal Rampenfonds heeft voor alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig 1000 euro ter beschikking gesteld. Op 18 augustus krijgt de gemeente een overzicht van welke bewoners dit bedrag hebben aangevraagd. De gemeente gaat dan kijken of deze woning ook voldoen aan de criteria voor het verkrijgen van de 1000 euro. Dit is onder meer de eis dat het water in de woonruimte tot plinthoogte heeft moeten staan. Verder schrijft de gemeente dat als er aan meer dan 8000 huishoudens een uitkering wordt geschonken, het bedrag mogelijk lager zal zijn dan 1000 euro per huishouden.

Inwoners Proost de Beaufoorstraat gooien water het huis uit na overstroming in juli 2021

Evaluatie crisisaanpak op een later tijdstip
De gemeente schrijft in de brief dat de crisiscommunicatie niet vlekkeloos is verlopen. “We gaan daar lering uit trekken. N en in de toekomst.” De Veiligheidsregio Zuid-Limburg gaat ook de aanpak evalueren. Bij de gemeente zal dit op een later tijdstip worden gedaan. “Aangezien de nafase in onze gemeente nog enorm veel werk met zich meebrengt – en betrokken medewerkers momenteel van een welverdiende vakantie genieten — zal de evaluatie binnen de gemeentelijke organisatie op een later tijdstip plaatsvinden” aldus het college.

College in gesprek met organisaties
Het college is in gesprek met onder meer het waterschap, Rijkswaterstaat en het consortium Grensmaas over noodzakelijke maatregelen. De gemeente is ook in gesprek met de provincie, betrokken bewoners en vertegenwoordigers van de landelijke politiek. De gemeenteraad zal hierin ook worden betrokken.

Lees vorig bericht

Open Dag Tuin op Hoogte Oönder de Buimkes

Lees volgend bericht

Maak kans op een vaartocht over de Maas