2000 aanvragen van 1000 euro voor schade wateroverlast

Bij de gemeenten zijn tot en met 16 augustus ongeveer 2000 aanvragen ingediend voor een solidariteitsgift van € 1000 uit het Nationaal Rampenfonds (NRF). Gemeenten en het NRF zullen snel over de ingediende aanvragen beslissen en via BsGW tot betaling van de gehonoreerde verzoeken overgaan.

Aanvragen kan nog tot 1 september
Vanwege de vakantieperiode, en vooral vanwege de impact en de gevolgen van de overstroming, heeft het bestuur van het NRF, in overleg met BsGW en gemeenten, besloten de mogelijkheid tot een aanvraag te verlengen. Dit betekent dat vanaf vrijdag 19 augustus tot 1 september 2021 via de website van de gemeenten opnieuw de mogelijkheid voor zwaar gedupeerden bestaat een verzoek tot eenmalige gift in te dienen.

Nog niet iedereen in de gelegenheid geweest
Bestuurslid Geert Jan Hamilton: “Het blijkt dat door de vakantieperiode en persoonlijke omstandigheden nog niet iedereen in de gelegenheid is geweest om de aanvraag, binnen de gestelde termijn, in te dienen. Om die redenen is er besloten om vanaf aankomende vrijdag het loket via de gemeentelijke websites wederom open te stellen zodat we zeker weten dat het gebaar van 1000 euro bij iedereen die door de wateroverlast zwaar gedupeerd is, terecht komt.”

Steun voor projecten van verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties
Inmiddels komen bij het NRF ook aanvragen voor financiering van herstelprojecten van verenigingen, stichtingen en (andere) maatschappelijke organisaties binnen. Deze aanvragen worden wekelijks door de Beoordelingscommissie van het NRF, onder leiding van voorzitter Tof Thissen, in behandeling genomen. Het NRF beseft dat de indiening van een projectaanvraag veel voorbereiding vergt. Deze projectaanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 worden ingediend.

Aanvraagformulier op website Rampenfonds
Op de website van het Nationaal Rampenfonds www.giro777.nl is het formulier geplaatst waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. De randvoorwaarden voor toekenning zijn ook op de website te vinden. Mensen die nog willen doneren kunnen dat doen via de donatiefunctie op www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777.

Lees vorig bericht

Waterschade bij tennisclub Volharding: tennisbanen afgekeurd

Lees volgend bericht

Wandel en fietsroutes na overstroming weer open