Beweegactiviteiten Open Club Rothem weer van start

Begin juni is de Open Club Rothem gestart  met beweegactiviteiten voor volwassenen en senioren op sportpark RVU. Ruim 30 deelnemers hebben vanaf dat moment aan de spierversterkende oefeningen en de mindfull Qi Gong bijeenkomsten meegedaan. De deelnemers lieten enthousiaste reacties horen.

Voorbereiding nieuw activiteitenblok gestart
Op basis van de reacties van de huidige deelnemers is de Open Club gestart met de voorbereidingen van een nieuw blok met drie beweegactiviteiten. De activiteiten starten in de eerste week van september. Vanaf november is het de bedoeling dat de activiteiten plaatsvinden in een binnen locatie. Voor mensen die willen deelnemen is de aanmelding voor de nieuwe activiteiten gestart.

Mindfull activiteit
In de eerste week van september start het nieuwe blok beweegactiviteiten dat deze keer zal bestaan uit drie activiteiten met allereerst de mindfull activiteit ‘Qi Gong’,  een combinatie van Yoga en Tai Chi. De activiteiten worden verzorgd door Jos Jeurissen. De activiteit start op dinsdagmorgen 7 september om 10:30uur op het sportpark van RVU in de buitenlucht, behalve bij slecht  weer. Bij deze activiteit bestaan de benodigdheden uit een matje, handdoek en een flesje water. Vanaf november is het de bedoeling dat de activiteiten plaatsvinden in een binnen locatie.

Spierversterkende oefeningen
De tweede activiteit betreft spierversterkende oefeningen.Deze bijeenkomsten staan onder begeleiding van de heer Mitch Fey,  gekwalificeerd instructeur van  VHealth uit Valkenburg. VHealth is een organisatie op gebied van sport(fysio), beweging en gezondheid.  Deze activiteit start op woensdag 8 september om 19:00 uur. Voor deze activiteit zijn een handdoek, een matje en flesje water aan te bevelen.

Bootcamp
De derde activiteit, bootcamp ,  is nieuw in het aanbod. Deze activiteit is opgenomen om de doelgroep te verbreden en bedoeld  voor deelnemers die houden van een iets ‘pittiger uitdaging’. De ‘work-outs’ die bij deze activiteit horen, staan ook onder begeleiding van een gekwalificeerd instructeur van de organisatie VHealth.  Deze activiteit start op  woensdag 7 september om 19:00 uur op het sportpark van RVU.

Kennismakingsles voor nieuwe deelnemers
De activiteiten worden in een tijdsblok van 15 weken aangeboden, te beginnen met de  week van 5 september en duurt tot en met de week van 13 december. Aan het eind van deze periode wordt aan alle deelnemers  de mogelijkheid geboden om weer voor een volgend blok in te schrijven. Nieuwe deelnemers kunnen op elk moment  in deze periode instappen. Daarnaast krijgen zij de  gelegenheid  om eerst kennis te maken met de inhoud van de bewegingsactiviteit voordat zij zich definitief aanmelden. Aan deze kennismakingsles zijn geen kosten verbonden. Voor alle drie de activiteiten wordt een bijdrage van 3 euro per bijeenkomst gevraagd. Aan de deelnemers wordt verzocht om de kosten aan het begin van het nieuwe blok te voldoen.

Informatie en aanmelden
Nieuwe deelnemers voor één of meerdere van deze activiteiten  kunnen zich aanmelden bij Chris Roes. Wilt u graag deelnemen aan een kennismakingsles of hebt nu nog vragen, neemt u dan gerust contact op.  Dat kan telefonisch, 06-38054413 of via de mail,  c.roes@outlook.com.
Lees vorig bericht

Negen september opent Huiskamer De Kollekamp de deuren

Lees volgend bericht

Maas Cleanup: meer dan 100.000 kilo afval opgeruimd