Blijvende steun ondanks hogere kosten voor herdenkingsbos

Het bedrag dat de gemeente op tafel moet leggen om tot een herdenkingsbos te komen is flink duurder geworden. Dit bedrag blijkt nu meer dan drie maal hoger uit te pakken dan in eerste instantie begroot was. BRUG-M kwam in 2016 met het voorstel in Meerssen een herdenkingsbos te realiseren. Er was veel steun van de overige partijen. Nu, vijf jaar later is er nog steeds geen boom geplant hoewel de belangstelling enorm is. Geld en strenge voorwaarden hebben een vertragende werking. Toch lijkt het erop dat dit jaar nog de eerste boom de grond in gaat.

Voorwaarden
In het perceel aan de Veeweg, dat geschikt bevonden is, zijn hoogstwaarschijnlijk archeologische relicten aanwezig. Voordat tot aanplant kan worden over gegaan dient eerst archeologisch (voor)onderzoek plaats te vinden. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de eventuele aanwezigheid van beschermde soorten flora en fauna. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken kan de vergunning aangevraagd worden, en kan, bij verlening daarvan, gestart
worden met de verdere uitwerking van het plan. Ook zal gekozen worden voor aanplant die de biodiversiteit stimuleert en meehelpt aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Hogere kosten
Het bedrag dat de gemeente op tafel moet leggen, is bijna 117.000 euro. Dit bedrag blijkt nu meer dan drie maal hoger uit te pakken dan in eerste instantie begroot was. Ook het schaarser en duurder worden van plantgoed draagt bij aan de oplopende kosten. Toch blijven de partijen positief over het voorstel en zien het bos graag komen. Zo noemt Agnes Jonkhout van het CDA het bos als “nieuw pareltje” voor de gemeente en constateert ze onder de bevolking grote animo. Bert Ummels van Lokaal DNA hoopt dat de kosten niet nog hoger oplopen maar hij en zijn partij blijven enthousiast en zien het bos graag komen. Ook de andere partijen blijven het plan steunen.

Wethouder blijft ook enthousiast
Verantwoordelijk wethouder Gerard Ijff blijft goede hoop houden. Hij constateert dat de behoefte aan herdenken groot is en ziet het bos als aanvulling op begraafplaatsen. Zijn indruk wordt ondersteunt door het gegeven dat zich inmiddels al 300 belangstellende hebben gemeld die een boom willen planten. Ijff voorziet niet nog hogere kosten en wil de 117.000 euro uit de algemene reserves halen. Hij heeft goede hoop dat de eerste boom nog in november de grond in gaat. Dit wordt dan een herdenkingsboom voor oud-burgemeester Jan Mans die begin dit jaar overleed.

Lees vorig bericht

Schilderijententoonstelling Herman Silbernberg Synagoge Meerssen

Lees volgend bericht

Meerssen in Top 100 Green Destinations