Gemeentelijke begroting: geen grote ingrijpende bezuinigingen

Het college van B&W heeft de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting aangeboden. De onroerendzaakbelasting (OZB) stijgt niet verder dan de vorig jaar vastgestelde 4,5 procent. De afvalstoffenheffing gaat stijgen met 4,5 procent. De reden van deze stijging is omdat het duurder wordt om afval te verwerken. De afvalstoffenheffing moet namelijk kostendekkend zijn. Er zijn geen grote ingrijpende bezuinigingen nodig. Meer informatie over de in en outs van de begroting worden later deze week bekendgemaakt.

Opstappen
Vorig jaar was er nog veel commotie over de begroting. De toenmalige wethouders dreigden met opstappen als Meerssen niet zou fuseren met Maastricht. Volgens de wethouders was het niet mogelijk om een sluitende begroting te maken zonder rigoureuze bezuinigingen. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde niet herindelen en dus stapte de wethouders op. Er kwam een nieuwe coalitie, die schoven twee nieuwe wethouders naar voren. Uiteindelijk werd er een sluitende begroting gepresenteerd. De nieuwe wethouders hadden een aantal meevallers, zo kwam er geld vrij van de regiegemeente die niet doorging en viel de bijdrage van het Rijk hoger uit.

Bekijk hier een eerder gemaakte terugblik over de politieke crisis in 2020

OZB
Tijdens eerdere begrotingen is afgesproken dat de OZB ieder jaar met 4,5 procent wordt verhoogd. Dit gaat volgend jaar ook gebeuren. De woonlasten voor een eenpersoonshuishouden gaat met 3,7 procent stijgen, voor een meerpersoonshuishouden ligt dit percentage op 3,5 procent ten opzichte van het huidige bedrag.

Vorig jaar
Vorig jaar stond het tekort voor 2022 nog op meer dan 1 miljoen euro. Deze tekorten zijn met de nieuwe begroting helemaal weggewerkt zonder ingrijpende bezuinigingen of lastenverhogingen. Dat komt onder meer door de hogere bijdrage van het Rijk en het eenmalige extra geld voor jeugdzorg. De kaderbrief van begin dit jaar gaf al een rooskleuriger beeld dan de voorafgaande jaren. De gemeente stond 845.000 euro in de plus.

Miljoenenproject
De gemeenteraad ging eerder dit jaar akkoord met de vernieuwing van de ambtelijke organisatie. Het is een miljoenenproject van het nieuwe college. Doel is om de werkdruk bij de ambtenaren te verlagen en Meerssen toekomstbestendig te maken. In 2022 gaat er 800.000 euro naar het ambtelijk apparaat. In 2023 is dat 500.000 euro. In 2024 en 2025 is dat een kwart miljoen. Met al dat geld wordt de organisatie uitgebreid met 18 functies.

Dit zijn de plannen van de gemeente voor de ambtelijke organisatie

Herindeling
De coalitiepartijen hebben zich uitgesproken om voorlopig geen herindeling of fusie te willen met Maastricht. De provincie bood vorig jaar aan om een onderzoek te laten doen naar de toekomst van de gemeente. Een meerderheid van de raad heeft dat vorig jaar afgewezen. Zij zagen liever een onderzoek naar de volledige toekomst van de gemeenten in Zuid-Limburg.

Delen
De begroting is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet de begroting nog goedkeuren. De vergadering over de begroting gaat op twee momenten gehouden worden. Op maandag 8 november is het eerste deel. Op woensdag 10 november vergadert de gemeenteraad voor de tweede keer. Volgens de planning moeten de vergaderingen beiden keren om 22:15 afgerond zijn.

Lees vorig bericht

Herfstwandelen door de Bergse Heide en Ingendael

Lees volgend bericht

Promenade d’ Amour in Meerssen