Gemeenteraad stemt in met overdracht Kollekamp

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de overdracht van gemeenschapshuis de Kollekamp in Moorveld van gemeente naar het stichtingsbestuur. De gemeente betaalt hier eenmalig een bedrag van € 594.500,- voor het verduurzamen, vernieuwen van de installaties, onderhoudsarm en multifunctioneel maken van het gemeenschapshuis. Dit betekent dat niet de gemeente, maar het stichtingsbestuur in de toekomst verantwoordelijk is voor de Kollekamp. Een aantal partijen in de gemeenteraad waren kritisch over de overdracht. Zij vinden het een stevige opgaaf voor het stichtingsbestuur. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van woensdagavond 20 oktober.

Symbolisch bedrag voor overdracht
CDA is blij met initiatief en hoopt dat dit een voorbode is voor andere gemeenschapshuizen. Wel zet het CDA vraagtekens bij het symbolische bedrag van 1606 euro dat de Kollekamp zou moeten betalen voor de overdracht van het gebouw. Bij de overdracht van zwembad Meerssen naar de vereniging is er maar 1 euro betaald. Het CDA pleit “gelijke monniken gelijke kappen”. Verantwoordelijk wethouder Hovens laat weten de opmerking van het CDA te begrijpen en gaat akkoord met de overdracht voor maar 1 euro.

Twijfels bij partij BRUG-M over haalbaarheid
BRUG-M geeft aan dat dit voorstel veel verder gaat dan alleen een overdracht. Het gaat volgens de partij om een totale facelift en een totaal ander gezicht van het gemeenschapshuis. Gulikers pleit dan ook voor een “optimale zorgvuldigheid” van de gemeenteraad en wilt hij het stichtingsbestuur van de Kollekamp niet opzadelen met een “Mission Impossible”. Daarbij zet Gulikers vraagtekens bij de huur die ze moeten binnenhalen. 673 euro huur per week zou de Kollekamp volgens Gulikers moeten binnenhalen. Gulikers denkt dat de ‘verenigingen dit bedrag niet kunnen ophoesten.’ “Wij twijfelen zeer aan wat hier voor ligt.” Aldus BRUG-M.

Stevige uitdaging
Bjorn Molling van Lokaal DNA is blij met het voorstel. De partij wil het vooral positief bekijken, maar heeft toch ook een aantal kritische kanttekeningen: “wij vinden dit een ambitieus plan en een stevige uitdaging”. Daarbij Vraagt Molling zich af of het bestuur dit wel kan gaan realiseren. “Ik gun het ze van harte, maar wat ons betreft een stevige uitdaging”.

Waardering voor de vrijwilligers
Roger Thijssen van Focus spreekt zijn grote waardering uit richting de vrijwilligers van de Kollekamp. ‘Echter het gevoel dat bij ons opkomt, is dat het belastinggeld weer terugspoelt naar de burgers’. ‘Moorveld krijgt er een parel voor terug’. Aldus Thijssen.

Wethouder Hovens positief
Wethouder Hovens heeft vertrouwen in de vrijwilligers en het bestuur van de Kollekamp: ‘Hier zijn serieuze mensen aan de slag, ze doen niet zo maar iets, ze willen knokken voor hun dorp en een goede gemeenschapsvoorziening is een absolute voorwaarde’. Verder pleit de wethouder om het bestuur de ruimte en het vertrouwen te geven. Daarbij geeft de wethouder wel aan het proces kritisch te blijven volgen.

Besluit
BRUG-M wilde uiteindelijk dat de Kollekamp met een nieuw en soberder plan komt. De meerderheid van de gemeenteraad was het er niet mee eens waardoor het voorstel geen meerderheid haalde. BRUG-M stemde uiteindelijk tegen het originele voorstel en de overige partijen voor. Daarmee heeft de gemeenteraad ingestemd met de overdracht van het gebouw, na aanpassing en verbouwing, aan het stichtingsbestuur in de vorm van een erfpachtovereenkomst. Dit levert de gemeente jaarlijks een besparing van 20.000 euro op.

Lees vorig bericht

Promenade d’ Amour in Meerssen

Lees volgend bericht

Meerssen Beweegt organiseert twee keer een Herfst Experience Day