Wethouder financien over: vaste lasten, spaarpot en jeugdzorg

Wethouder financiën, Peter Hovens, reageert op de onlangs uitgekomen gemeentelijke begroting. Het college van B&W heeft de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting aangeboden. Wethouder Hovens gaat o.a. in op de verhoging van de vaste lasten, de enorme spaarpot en het extra geld voor jeugdzorg.

Lees vorig bericht

Bunde nu Samen

Lees volgend bericht

Religieus Erfgoed: de basiliek van het Heilig Sacrament (deel 2/2)