Meer Actueel week 42-2021: De gemeentelijke begroting, Zorgelijke situatie Beukeloord & Kollekamp

Meer/Actueel van zondag 24 oktober 2021 met de volgende onderwerpen:

– De gemeentelijke begroting is sluitend
– Nog steeds “zorgelijke situatie” in Beukeloord
– Resultaten onderzoek vliegtuigincident brokstukken pas volgend jaar
– De Kollekamp teruggegeven aan de gemeenschap
– Update over Hoeve Klinkenberg
– Communicatie naar burgers door huis aan huisblad
– Eigenaar graven van Meerssen en Bunde gezocht

Gepresenteerd door Nick Claasens

Lees vorig bericht

De verstopte duivel in de basiliek

Lees volgend bericht

Container in brand op schoolplein Wereldster