Waarom een sobere begroting? En vier andere vragen over de begroting

Het Meerssens college van B&W presenteerde afgelopen week een sluitende begroting. “Maar wel een sobere begroting”, laat het college weten. Vijf vragen en antwoorden over de gepresenteerde begroting. De gemeenteraadsvergadering over de begroting is op 8 en 10 november.

Waarom is de begroting ‘sober’?
Het college noemt twee redenen. De eerste reden is dat de financiële mogelijkheden van de gemeente simpelweg te beperkt zijn. Volgens het college komt dit doordat vanuit het Rijk te weinig geld komt voor ingrijpende dossiers als jeugdzorg en de WMO. Deze twee domeinen vallen sinds 2015 bij de gemeenten. Dit jaar kregen de gemeenten extra geld voor jeugdzorg en dat heeft geholpen. De andere reden is dat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het college doet daarom een stapje terug om hun opvolgers niet voor de voeten te lopen.

Vorig jaar was er veel gedoe rondom de begroting, hoe kan dat het nu makkelijker gaat?
In 2020 keek het toenmalig college op tegen een miljoenentekort. Er waren plannen om een regieorganisatie te vormen met Maastricht, waarbij de ambtenaren van Meerssen zouden overgaan naar de Limburgse hoofdstad. Door het tekort zagen de wethouders geen andere uitweg meer dan herindelen met Maastricht. Als de gemeenteraad niet koos voor een herindeling zouden de wethouders opstappen. De raad zag een fusie niet zetten en stuurde met die beslissing de wethouders naar huis. Er kwam een nieuwe coalitie en college. Doordat er extra geld kwam vanuit het Rijk en het geld voor de regiegemeente weg viel was de begroting sluitend. Ook dit jaar is er extra geld naar gemeenten gegaan en heeft het college bezuinigd op het sociaal domein. Volgens het college tasten die bezuinigingen de gebruikers van het sociaal domein niet aan.

Worden de lokale heffingen hoger?
Ja, de onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt met 4,5 procent. Deze verhoging was al eerder afgesproken en wordt tot 2025 ieder jaar verhoogd met dat percentage. Ook de afvalstoffenheffingen worden verhoogd, hier gaat het om een verhoging van 10 euro voor een eenpersoonshuishouden en 11 euro voor een meerpersoonshuishouden en bedrijven. De woonlasten voor een eenpersoonshuishouden gaan met 3,7 procent stijgen. Voor een meerpersoonshuishouden is de stijging 3,5 procent ten opzichte van het huidige bedrag.

Welke plannen heeft het college?
Er wordt met name ingezet op het overdragen van gemeenschapshuizen aan de samenleving. Een voorbeeld daarvan is de Kollekamp waar de raad afgelopen week heeft besloten om dit gemeenschapshuis over te dragen aan het bestuur. Na overdracht krijgen de gemeenschapshuizen geen subsidie meer. Ook de Auw Kerk en de Ketel worden geprivatiseerd. Doordat de Kollekamp geen subsidie meer krijgt, is er voor de gemeente structureel 20.000 euro vrijgekomen. Het college gaat in 2022 gesprekken voeren met de overige gemeenschapshuizen. De aanpak van de wateroverlast staat ook op de agenda. Zo wil de gemeente onder meer de problemen bij de Pletsmolen in Meerssen, de Sint Catharinastraat in Ulestraten en de Repenhof in Bunde aanpakken. In 2022 staan de eerste maatregelen op de planning.

De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over de begroting

Hoe ziet de financiële situatie de komend jaren eruit?
Het college kijkt met veel vertrouwen naar de komende jaren. Zo verwacht het college dat er in mei 2023 meer geld komt vanuit Den Haag, structureel ruim 200.000 euro. Verder verwacht het college voor jeugdzorg extra geld, ook hier twee ton vanaf 2023. De wethouders houden ook rekening met het wegvallen van de opschalingskorting. Deze korting is vanuit het Rijk opgelegd om te fuseren naar gemeenten met 100.000 inwoners. Het doel voor grotere gemeenten is in 2015 al afgeschaft, maar de korting bleef bestaan. De opschalingskorting is voor het derde jaar op rij bevroren, gemeenten eisen van het nieuwe kabinet dat de korting helemaal verdwijnt. Als dit gebeurt komen er in Meerssen structureel enkele tonnen vrij. Volgens de huidige plannen is de Meerssense begroting tot 2025 sluitend.

Lees vorig bericht

Resultaten onderzoek vliegincident begin volgend jaar bekend

Lees volgend bericht

Plan Kollekamp: “heel goed haalbaar”