Nog vragen rondom financiering wegennet Hoeve Klinkenberg

Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de stand van zaken rond het wegennet bij de onlangs gerenoveerde Hoeve Klinkenberg in Rothem. Al jaren wordt gewerkt aan de restauratie van deze historische hoeve. Ook het wegennet eromheen moet aangepakt worden. Of de provincie hieraan een financiële bijdrage gaat leveren, is nog niet zeker.

Klinkenberg-Geuldalweg
Het gaat dan over de realisatie van de kruising Klinkenberg-Geuldalweg. Voor de realisatie is aanvullend budget nodig. Ook gaat er gekeken worden of er budget vrij kan komen voor het project de Witte Hoek en de speeltuin bij het Eburonenpark. Hierover is duidelijkheid nadat de afrekening van het betreffende project heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er in het kader van Buitengoed Geul en Maas aanvullende subsidie gevraagd voor de verdere inrichting bij ’t Geulke bij Aan de Gapert.

Lees vorig bericht

Meerssen is koploper van aantal coronabesmettingen in Zuid-Limburg

Lees volgend bericht

CV de Kuutebieters openen nieuw seizoen met Leedsjes Konkour