Bijdrage Nationaal Rampenfonds voor gedupeerden wateroverlast 29 juni

De gemeente Meerssen heeft een projectaanvraag ingediend bij het Nationaal Rampenfonds (NRF) om ervoor te zorgen dat ook gedupeerden van de extreme wateroverlast van 29 juni 2021 in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage van maximaal 1000 euro uit het Nationaal Rampenfonds. Het NRF is hiermee akkoord gegaan. Inwoners die gedupeerd zijn worden verzocht een aanvraag in te dienen. Ook bij twijfel kunnen inwoners van de gemeente een aanvraag indienen. De gemeente zal de aanvraag nader bekijken.

Twee criteria om in aanmerking te komen
Om in aanmerking te komen voor de 1000 euro dienen de gedupeerden aan twee criteria te voldoen.
Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekend staande straat, of deel van een straat. De aanvraag is niet bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
Er moet sprake zijn van behoorlijke schade in verblijfruimtes als gevolg van de regenval/overstroming van 29 juni 2021. Het gaat om huishoudens die in hun woonsituatie zwaar te lijden hebben gehad. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden waarbij desgevraagd bewijsstukken worden overlegd.

Een aanvraag per adres
Per getroffen adres kan één aanvraag ingediend worden. Meerdere aanvragen per getroffen adres kunnen tot uitsluiting leiden. 
Desgevraagd moet de aanvragers met foto’s en/of andere bewijsstukken kunnen aantonen dat ze last hebben gehad van wateroverlast.
Als er in totaal meer dan 250 aanvragen worden toegekend, bestaat de mogelijkheid dat per huishouden een lager bedrag wordt uitgekeerd.
Elke aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging.

Gift belastingvrij
De gift van het NRF is belastingvrij en wordt door de Belastingdienst niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente Meerssen telt een door het Rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in de bijstand – of vergelijkbare situatie.

Aanvragen vanaf 3 november
De aanvraag dient per mail naar wateroverlast@meerssen.nl gedaan te worden. In de mail moet vermeld zijn: naam (hoofdbewoner), postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-bankrekeningnummer. De aanvraag kan ingediend worden tussen woensdag 3 november tot en met maandag 29 november 2021. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met het gemeentelijke Klant Contact Centrum via ons algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar wateroverlast@meerssen.nl

Lees vorig bericht

IVN Meerssen organiseert lezing over invasieve exoten

Lees volgend bericht

Bibliotheek Workshop ‘Een cv waar je trots op bent’