1,2 miljard euro nodig om wateroverlast tegen te gaan

Er moet een fonds van 1,2 miljard euro gerealiseerd worden om wateroverlast in Limburg tegen te gaan. Dat willen de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en gemeenten. Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft dinsdag 2 november de Limburgse Propositie Water in ontvangst genomen. Hierin wordt het Rijk uitgenodigd om samen met de regio te werken aan een structurele aanpak en financiering om de watersystemen in Limburg klimaatrobuust te maken. Het Rijk wordt bovendien opgeroepen de prioritering van de projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan te passen.

Gemeenten, waterschap en provincie
De minister kreeg deze propositie aangeboden namens de gemeenten in Limburg, Waterschap Limburg en Provincie Limburg. Het extreem hoogwater in juli leidde in Limburg tot enorme maatschappelijke, financiële en emotionele schade. De regering verklaarde op 15 juli 2021 na crisisberaad de situatie in Limburg tot nationale ramp.

Klimaatrobuust
Het klimaatrobuust maken van de watersystemen betekent dat de Limburgse overheden samen met het Rijk de al bestaande plannen voor hoogwaterveiligheid van de Maas (HWBP) en die voor de zijrivieren en beken (Water in Balans) versneld willen uitvoeren. 

Lees vorig bericht

Adviesraad Sociaal Domein kritisch op bezuinigingen

Lees volgend bericht

Gemeente geeft waarschuwing aan twee sportclubs