Begroting aangenomen: dit gaat er veranderen

De begroting is woensdag 10 november aangenomen. Alleen fractie BRUG-M stemde tegen de begroting. Het was een rustige vergadering, dit ten opzichte van eerdere begrotingsvergaderingen van de afgelopen jaren. Door het aannemen van de begroting gaat de de onroerendzaakbelasting (OZB) voor 2022 stijgen met 4,5 procent. De afvalstoffenheffing gaat eveneens stijgen met 4,5 procent. De woonlasten voor een eenpersoonshuishouden gaat met 3,7 procent stijgen, voor een meerpersoonshuishouden ligt dit percentage op 3,5 procent ten opzichte van het huidige bedrag. Verder zijn er geen grote ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd en zijn een aantal bezuinigingen in het sociaal domein teruggedraaid door de gemeenteraad.

Schade
De vergadering werd vooral gedicteerd door de wateroverlast en corona. Zo kwam oppositiepartij BRUG-M met een voorstel om hulp te bieden aan gedupeerden die niet meer dan 60 procent van de schade krijgen vergoed. Ze willen dat er een coördinator wordt aangesteld om deze gedupeerden te helpen. Het voorstel is door een meerderheid aangenomen. Ook werd er aandacht gevraagd voor de vele getroffenen inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis

Kritiek van BRUG-M op de begroting
Fractie BRUG-M had de grootste moeite met de 4,5 procent verhoging van de OZB. Dit is volgens de partij ook de voornaamste reden om tegen de begroting te stemmen. De partij vraagt zich uit monde van Jan Gulikers af “Waar is het medelijden van coalitiepartijen?” Doelend op de getroffenen door corona en wateroverlast het afgelopen jaar. Verder blijft de partij van mening dat de gemeente het beste af is bij een fusie of herindeling: ‘Het is een doodlopende weg die richting de afgrond gaat.’ De partij ziet een fusie ook als oplossing voor de, volgens hun, zwakke bestuurskracht. “Een grotere gemeente heeft meer bestuurskracht, dat is een wetmatigheid (..) Als de gemeente Maastricht bij de Provincie aanklopt, dan krijgt die meer gedaan dan dat een kleine gemeente als Meerssen aanklopt”, vertelt Gulikers.

Het Origineel draait 180 geraden
De andere oppositiepartij PGM het Origineel stemde wel in met de begroting. Fractievoorzitter van de partij, Andre Gruyters is zelfs van mening dat Meerssen zelfstandig moet blijven. Dit in tegenstelling tot wat de partij een jaar geleden betoogde. Toen wilde de partij, samen met BRUG-M, zo snel mogelijk een fusie met Maastricht. Gruyters: “We kunnen wel de voeten in het zand zetten, of je gaat mee en kijken wat we ervan kunnen maken. En daar staan we voor. We willen kijken wat we van Meerssen kunnen maken.”

BRUG-M pleit voor een fusie met Maastricht, ze maken zich zorgen over de Meerssense bestuurskracht

Spookverhalen
Bjorn Molling van coalitiepartij Lokaal DNA verwijt oppositie partij BRUG-M er van ‘spookverhalen’ te verkondigen aan de inwoners van Meerssen: “Er wordt heel veel gegoocheld met getallen (…) Er wordt gesteld dat de OZB in Meerssen het hoogste is van Limburg, dat is onjuist”, aldus Molling.

Adviesraad sociaal domein blij met de partijen
De adviesraad Sociaal Domein was eerder kritisch over de voorgenomen bezuinigen op het sociaal domein. De politieke partijen diende tijdens de begrotingsvergadering diverse voorstellen in om bepaalde bezuinigen niet te laten doorgaan en met succes. Jos Jongen, voorzitter van de adviesraad, laat in Uitgelicht weten tevreden te zijn met de aanpassingen.

Wethouder financiën en provincie
Wethouder financiën Peter Hovens reageerde na afloop van de begrotingsvergadering op de aangenomen begroting. De wethouder laat weten: “Ik kijkt er met genoegen en plezier op terug. Het was een keurig debat.” De begroting moet nog worden goedgekeurd door de provincie. Wethouder Hovens verwacht hier geen problemen mee aangezien hij al contact heeft gehad met de provincie over de begroting.

Dialect, Anjer Perkje en gemeentehuis
Traditioneel is de begrotingsvergadering ook een vergadering waarin veel voorstellen van partijen worden ingediend. Zo worden de plaatsnaamborden nu ook in het dialect getiteld en komt er een Anjer Perkje om de inzet van alle veteranen te eren en waarderen. Verder gaat onderzocht worden of het gemeentehuis tijdens rampen buiten openingstijden, waaronder de vrijdag, open kan. Eerder werd door een bezuiniging het gemeentehuis gesloten op de vrijdagen. Ambtenaren werken dan wel maar het gemeentehuis is niet open voor inwoners.

Kroonringen
Er werd door Lokaal DNA ook een voorstel ingediend om Kroonringen te plaatsen aan lantaarnpalen. Aan deze kroonringen kunnen inwoners hun PMD-afvalzakken hangen. Volgens de partij voorkomt dit onveilige situatie in het verkeer, de openbare ruimte en natuur. Er gaat gestart worden met een pilot.

Lees vorig bericht

Meer Actueel week 45-2021: gedupeerden in actie, begroting meer dan geld, SV Meerssen wint derby

Lees volgend bericht

Het nieuws besproken: Alternatieve intocht Sint & Nieuwe watersnood voorkomen