Project Wandelmaatjes van start gegaan

Stock foto

Afgelopen zaterdag was er in Ut Zaelke te Bunde een eerste verkennende bijeenkomst met potentiële wandelmaatjes. Een aantal van de mensen die zich opgegeven hadden, kon daadwerkelijk ook aanwezig zijn en heeft met elkaar kennis gemaakt. Nadat de initiatiefnemers werden voorgesteld, legde Jacqueline Lemmens uit hoe in de afgelopen maanden vorm gegeven werd aan het project ‘Wandelmaatje gezocht!’.

Persoonlijke gesprekken
Vanaf maandag 15 november gaat Lemmens iedereen die zich als potentieel wandelmaatje heeft aangemeld persoonlijk benaderen voor een kennismakingsgesprek, zodat zij een goed beeld heeft van de vrijwilliger. Daarna heeft zij contacten met bijvoorbeeld diverse casemanagers dementie of wijkverpleegkundigen om inzicht te krijgen welke licht-dementerende of eenzame medemensen gekoppeld kunnen worden aan de wandelmaatjes. Ook bij een eerste kennismaking tussen het wandelmaatje en zijn of haar wandelpartner is zij aanwezig.

Voorlichting over dementie
In de praktijk zou het kunnen zijn, dat de wandelmaatjes net wat meer over de ziekte dementie willen weten; “er zal daarom indien gewenst een bijeenkomst gepland worden waarin een casemanager dementie een voorlichting komt geven.”

Gezamenlijk initiatief
Het project is een initiatief van Hulp bij Dementie, Envida, BundeNuSamen en de gemeente Meerssen, afdeling sport. Ook de Zonnebloem is betrokken en zij ondersteunen het initiatief om sociaal contact en lichamelijke beweging te combineren voor de doelgroep. Voor vragen en bij eventuele belangstelling kunt u contact opnemen met Harry Habets, telefoon: 06-30149001 of stuur een mail naar: bundenusamen15@gmail.com

Lees vorig bericht

Sinterklaas sloeg Meerssen niet over

Lees volgend bericht

Informatiemarkt getroffenen wateroverlast gaat niet door