Zes gemeenten Zuid Limburg willen hogere beschermingsnorm wateroverlast

Wethouder Ijff heeft namens zes gemeenten in het Heuvelland een pleidooi gehouden om te komen dat de beschermingsnorm tegen wateroverlast uiteindelijk komt tot een keer in de honderd jaar. Hij deed dit pleidooi, namens de gemeente Vaals, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Valkenburg, Maastricht en Meerssen, in de Statencommissie Landbouw, Ruimte en Cultuur van de Provinciale Staten.

1 keer in de 25 jaar
De beschermingsnorm tegen wateroverlast staat nu in Zuid Limburg op 1 keer in de 25 jaar terwijl in de rest van de provincie de norm staat op 1 keer in de 100 jaar. De zes gemeenten dringen bij de provincie er op aan om maatregelen te nemen zodat ook in Zuid Limburg de norm 1 keer in de 100 jaar wordt bereikt.

Niet uit te leggen
Ijff stelde in zijn betoog dat het aan de burgers in Zuid Limburg niet uit te leggen is dat hun beschermingsnorm een keer per vijfentwintig jaar is en dat de rest van de Limburg beschermd is tegen een overstroming van een keer in de honderd jaar. “Zeker met de ervaring van de wateroverlast van juni en juli en de daarbij opgetreden schade, de ontreddering en het wegvallen van het basale veiligheidsgevoel is het vasthouden aan de norm 1:25 een klap in het gezicht van de slachtoffers van de watersnoodramp”, vervolgt Ijff in zijn betoog.

Lastige opgave
Gedeputeerde Roefs (PvdA) gaf in haar reactie aan het een lastige opgave te vinden om in het Heuvelland zelfs de norm van 1 keer in de 25 jaar te halen. Roefs laat verder weten dat het gaan voor een hogere norm heel veel geld kost, “niet alleen voor het rijk maar ook van de gemeenten” , aldus Roefs.

Limburgs Parlement
Uiteindelijk stelde Roefs dat de Provinciale Staten over de veiligheidsnorm gaan. De aanpak van de wateroverlast maakt deel uit van het Provinciaal Waterprogramma 2022 tot 2027. Het Limburgs Parlement neemt hierover op 17 december een besluit over.

Lees vorig bericht

Maastricht Aachen Airport korte tijd ontruimd na valse bommelding

Lees volgend bericht

Partij FOCUS stopt, raadsleden naar Lokaal DNA