Na vijf uur in de middag geen vieringen in de Rooms Katholieke kerk

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de Rooms Katholieke Kerk worden voorlopig na 17:00 uur geen vieringen gehouden. Dit geldt ook voor de vieringen met Kerstmis.

Besluit gaat per direct in
Het besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17:00 uur en 05:00 uur. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden vervroegd zodat ze om 17:00 uur afgelopen zijn.  Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd deze maatregel al uit te voeren voor de vieringen van komend weekend.

Massale beweging mensen voorkomen
Het besluit om met Kerstmis na 17:00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn. 

Lees vorig bericht

IVN seizoen excursie kastelen en hun waterhuishouding

Lees volgend bericht

Jeugdcarnaval Bunde gered, maar onzekerheid bij Meerssense carnavalsverenigingen