Provincie akkoord met wandelnetwerk Knopen Lopen

Provincie Limburg is definitief akkoord met het invoeren van het nieuwe wandelnetwerk Knopen Lopen in Zuid Limburg. De Provincie draagt aan de totale kosten 500.000 euro bij. Hierdoor kan de aanbesteding voor de aanleg van het netwerk starten. Voor de Zuid-Limburgse inwoners en gasten betekent dit, dat de gekleurde paaltjesroutes eind 2022 vervangen gaan worden door ‘knopen’ oftewel nummerbordjes die het mogelijk maken om eigen routes samen te stellen.

1.800 kilometer wandelnetwerk
Het netwerk van naar verwachting 1.800 kilometer wordt gerealiseerd binnen de driehoek tussen Sittard-Geleen, Vaals en Eijsden-Margraten en gaat nauw aansluiten op de reeds bestaande knooppunten-netwerken van Echt-Susteren, de Belgische Voerstreek en het Aachener Wald. Ook toekomstige netwerken van Städteregion Aachen en Selfkant zullen straks aansluiten.

Kansen voor toerisme
Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (Sport) is blij dat ze met de komst van het nieuwe wandelnetwerk, een troef in handen heeft om de gezondheid onder bijvoorbeeld 55-plussers te bevorderen. “Een goede wandelinfrastructuur, bijvoorbeeld vanuit de woonkernen, maakt het straks laagdrempeliger om te bewegen”. Stijn Kropman, wethouder gemeente Landgraaf en Peter Hovens, wethouder gemeente Meerssen, vullen namens de zestien gemeenten aan: “Indien gemeenten, provincie en natuurorganisaties de handen ineenslaan, valt voor het toerisme iets uitzonderlijks te bereiken”.

Inspraak
Voorafgaand aan de definitieve vervanging van de gekleurde routepaaltjes, krijgen de verschillende partijen, natuurorganisaties, maar ook kleinere gezelschappen als buurtgroepjes en wandelverenigingen op uitnodiging van de gemeenten de kans om mee te praten over het nieuwe wandelnetwerk. Geïnteresseerden kunnen zich melden via routepunt@visitzuidlimburg.nl.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
In 2016 deed Visit Zuid-Limburg richting de Zuid-Limburgse gemeenten en Provincie Limburg het voorstel om de gekleurde wandelpaaltjes om te bouwen tot Knopen Lopen. Op 18 maart jongstleden ondertekende 16 Zuid-Limburgse gemeenten de samenwerkingsovereenkomst tot invoering van het netwerk.

Lees vorig bericht

Jan Gulikers gekozen tot lijsttrekker BRUG-M

Lees volgend bericht

Zondag op tv: hoe voorkomen we wateroverlast?