Meer Actueel special: de strijd tegen het water

Hoe voorkomen we wateroverlast in Meerssen? Die vraag leeft bij veel inwoners na de overstroming van juli en de forse wateroverlast eind juni. Maar ook de vraag: hoe gaan we in de toekomst om met schade door wateroverlast? Wat is de rol van verzekeraars? En: wie moet gaan betalen voor de plannen over wateroverlast te voorkomen?

Deze en andere vragen proberen we te beantwoorden in onze Meer Actueel Special: de strijd tegen het water.

Lees vorig bericht

Meer Actueel week 48-2021: tienjarige operatie, daling & fietspad verdwenen

Lees volgend bericht

Door ziekte is Francien afhankelijk van de Ruggesteun