Alliantie Tegen Uitbreiding MAA noemt uitkomsten kostenbatenanalyse een farce

De Provincie Limburg heeft opdracht verleend aan een consortium onder leiding van SEO Economisch Onderzoek voor een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MBKA) over Maastricht Aachen Airport (MAA). Dit is de eerste MKBA, die wordt uitgevoerd op basis van de ‘Werkwijzer voor luchtvaart specifieke MKBA’s’. De Alliantie tegen Uitbreiding van Maastricht Aachen Airport noemt de uitkomsten van de MBKA over MAA een farce.

Werkwijze veranderd
De Alliantie vindt dat het niet kan dat de onderzoekers tijdens de MKBA hun werkwijze veranderd hebben. Door de verandering van de onderzoeksmethode is er maar een uitkomst mogelijk volgens de Alliantie “dat méér vliegen leidt tot meer welvaart.”

Wetenschappelijke integriteit
De Alliantie verwijt de onderzoekers dat deze verandering niet kan “zonder de hand te lichten met de vijf principes van wetenschappelijke integriteit, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.”

Integriteitsklacht ingediend
De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA heeft een Integriteitsklacht ingediend bij de Raad van Toezicht van Economisch Onderzoek SEO van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit SEO en hun onderzoeksleider Carl Koopmans. De onderzoekers verwijzen namelijk voortdurend naar hun banden met beide universiteiten. Verder heeft de Alliantie het College van GS van de Provincie Limburg verzocht om een nieuwe start te maken met het MKBA-proces.

Lees vorig bericht

Kerstnachtmis vanuit de Basiliek live via Meer Vandaag

Lees volgend bericht

Vleermuizen in overgebleven muur: sloop pas in augustus volgend jaar