Vuurwerkverbod gemeente Meerssen tijdens jaarwisseling

Het Kabinet heeft besloten dat ook tijdens de komende jaarwisseling 2021-2022 geen vuurwerk afgestoken en verkocht mag worden. De gemeente Meerssen neemt deze maatregel over. Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw kan leiden tot een fikse boete. Vuurwerk in de categorie F1, fopvuurwerk, schertsvuurwerk of kindervuurwerk, mag wel afgestoken en verkocht worden.

Extra drukte door afsteken vuurwerk
De reden van het vuurwerkverbod is dat door het coronavirus de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog is. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers.

Melding verplicht voor carbid schieten
Carbid schieten is in de gemeente Meerssen als evenement opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat betekent dat er niet zomaar carbid geschoten mag worden. Om te mogen carbid schieten moet er een melding ingediend worden bij de gemeente Meerssen.

Vuurwerkoverlast melden
Ervaren mensen overlast door vuurwerk dan kunnen zij dit melden bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of via mail: info@meerssen.nl. Buiten kantooruren kunnen inwoners van de gemeente Meerssen dit nummer ook bellen en kiezen voor optie 3. De beller wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale in Maastricht.

Lees vorig bericht

Gemeente zoekt medewerkers stembureaus Gemeenteraadsverkiezingen

Lees volgend bericht

Wensen stralen in de kerstboom in Geulle