Politieke partijen vrezen komst megaloods

Een groot distributiecentrum dat eerst gepland was in de wijk Limmel van Maastricht zou ook kunnen worden neergezet naast Maastricht Aachen Airport als het aan twee wethouders van Maastricht ligt. Partij KIJK!!! en het CDA zien dit absoluut niet zitten. De Maastrichtse wethouders Heijnen en Krabbendam opperen het bedrijventerrein Aviation Valley als plek om de megaloods neer te zetten. De loods zou 15 meter hoog zijn en 116 laadplatforms en 650 parkeerplaatsen krijgen.

Alternatief
Eerder was de loods gepland in de Limburgse hoofdstad, maar dat is na forse protesten niet doorgegaan. In een brief aan de gemeente noemde ze Aviation Valley nabij Ulestraten als alternatief. Partij KIJK!!! en het CDA zijn absoluut niet blij met deze opmerking. Tijdens de raadsvergadering van 16 december lieten ze dit merken door middel van een voorstel van een brief. “Ondanks dat het mandaat ter zake niet direct bij de gemeente Meerssen ligt, zich in het belang van de leefbaarheid tegen de ontwikkeling van een megaloods op het terrein van Aviation Valley te verzetten”, aldus het voorstel.

Spook
Het voorstel van KIJK!!! en CDA kon niet rekenen op een meerderheid. De overige partijen vonden het te vroeg om nu al actie te ondernemen. De andere partijen willen eerst wachten tot er concretere plannen op tafel komen. “Best charmant om deze motie te steunen, maar er is niks”, zegt Jacques Arntz van oppositiepartij BRUG-M. “We gaan ons verzetten tegen een spook. Ik snap dit niet. Als, als, als, maar er is geen als.” BRUG-M ziet het wel zitten dat het Meerssense college een brief zou gaan sturen naar Maastricht over de kwestie.

Brieven
Wethouder IJff snapt dat de partijen zich zorgen maken over de leefbaarheid. “Ik ben niet zo gecharmeerd van het idee van meneer Arnzt om een brief te sturen naar Maastricht”, aldus IJff. Hij ziet het niet zitten dat buurgemeenten elkaar brieven gaan sturen over informatiebrieven die het college stuurt naar de raad. “Ik denk ook niet dat u er blij mee bent als u een brief krijgt en dat de collega’s in Maastricht vervolgens gaan reageren over hoe u het zou moeten doen.”

Signaal
“Als een situatie zich voor gaat doen, dan heb ik al een duidelijk signaal gekregen van de gemeenteraad”, aldus de verantwoordelijk wethouder. Het voorstel is uiteindelijk niet in stemming gebracht.

Lees vorig bericht

Winterregeling daklozen Zuid-Limburg van kracht

Lees volgend bericht

Documentaire van Meerssense cameraman in premiere