Marktbewoners sturen brandbrief, vragen aandacht voor parkeerplek

Een groep van enkele bewoners van de Markt vraagt aan de gemeente aandacht te schenken en een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen die ze momenteel ondervinden. Ze doen een dringend beroep op de gemeente en raadsleden.

Brief
Om aandacht te vragen voor hun probleem, hebben enkele bewoners van de Markt in maart een brandbrief naar de gemeente gestuurd waarin ze aandacht vragen voor de parkeerproblemen die ze ondervinden. Die problemen zijn ontstaan als gevolg van het autovrij maken en de herinrichting van de Markt. Tot op heden zou daar weinig mee gebeurd zijn.

Alternatieve parkeerplekken
Eerder was met de toenmalige wethouders afgesproken dat er in totaal 13 parkeerplaatsen naast de gymzaal zouden worden toegewezen aan bewoners en ondernemers van de Markt. Dit als alternatief voor het wegvallen van de parkeerplaatsen op de Markt. Daar parkeren was enkel toegestaan voor de bewoners en ondernemers van de Markt.

Te weinig plekken
De bewoners stellen in hun brief dat 13 parkeerplaatsen te weinig is voor ondernemers en bewoners. Daar bovenop komt dat door het nagenoeg ontbreken van handhaving de plaatsen niet altijd bruikbaar zijn.

Nogmaals brandbrief
Momenteel valt, als gevolg van de coronamaatregelen de overlast voor de bewoners wel mee. Ze zijn bang dat als er weer versoepelingen komen, de parkeerproblemen weer gaan toenemen. Om dit te voorkomen, vragen ze in een nieuwe brandbrief wederom aandacht hiervoor. Als alternatieven denken ze hierbij aan een parkeerzone alleen voor bewoners en ondernemers en het laten parkeren van dagjesmensen op `t Bergske en de parkeergarage.

Lees vorig bericht

Meer Kerst 2021 – aflevering 1

Lees volgend bericht

Vijftig bezoekers bij kerkvieringen katholieke kerken