Wachtlijst huishoudelijke hulp steeds langer: ‘Wachttijden van 20 weken’

In Meerssen moeten ongeveer 25 cliënten langer dan de afgesproken twee weken wachten op het starten van hulp bij het huishouden. De wachttijden kunnen zelfs oplopen tot 20 weken. Steeds meer vraag voor huishoudelijke hulp in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt zijn verantwoordelijk voor langere wachttijden. Zorgorganisaties gaan maatregelen nemen, zo blijkt uit een brief aan de Meerssense gemeenteraad.

Urgentie
De toestand is verergerd en betreft alle zorgaanbieders in onze gemeente. Ook blijkt het aanzwellen van de wachtlijst een structureel karakter te hebben. Aanbieders van hulp geven aan zoveel mogelijk rekening te houden met de urgentie van de situatie.

Bemiddeling
Om verbetering aan te brengen in de spreiding van de wachtlijsten en daarmee een eventueel dempend effect op de wachttijden, is ervoor gekozen de wachtlijst te centraliseren. Daarbij wordt de rangorde in de eerste plaats bepaald op basis van urgentie en in de tweede plaats op basis van de datum dat de indicatie is afgegeven. Hierbij moet opgemerkt worden dat als een cliënt een zorgaanbod weigert omdat hij een expliciete voorkeur heeft voor een bepaalde zorgaanbieder, hij er op gewezen wordt dat hij een langere doorlooptijd als consequentie voor lief moet nemen. Om de situatie niet verder te laten verslechteren, krijgen de meest kwetsbare cliënten voorrang op de lijst.


Lees vorig bericht

Besmettingen Meerssen blijven dalen: 102 positieve tests

Lees volgend bericht

Bijdrage Oranje Fonds voor Stichting Veul Diech Good