Voortzetting grensoverschrijdende samenwerking RivierPark Maasvallei

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, provincie Limburg en de gemeentes Maastricht, Meerssen, Stein, Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Maasgouw beslisten afgelopen week zich samen met de Vlaamse partners de komende vijf jaar opnieuw in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het RivierPark Maasvallei. Naast de bestaande samenwerking maken ze opnieuw project- en werkingsmiddelen vrij om zo een verdere grensoverschrijdende ontwikkeling mogelijk te maken.

Duurzame toeristische ontwikkeling
De komende vijf jaar wordt de duurzame toeristische ontwikkeling op maat van het gebied cruciaal. De Nederlandse en Vlaamse partners zetten zich daarom samen in op natuur- en landschapsbeleving, op oostwest verbindingen tussen de Maasvallei en de omliggende gebieden en op sensibilisering over de unieke riviernatuur via de gebiedspromotie. De samenwerkende partners gaan bovendien onderzoeken waar er voorzieningen nodig zijn zoals parkeerplaatsen of rustplekken om te vermijden dat de draaglast de draagkracht van het gebied overstijgt.

Grensoverschrijdend landschapspark
RivierPark Maasvallei is een grensoverschrijdend landschapspark met als kern de Maas en haar winterbed. Langs de beide oevers van de Maas ontwikkelden zich een aantal pittoreske Maasdorpjes, waaronder Geulle aan de Maas, als een snoer aaneen geregen. Het geheel van natuur en cultuur is wat het RivierPark Maasvallei uniek maakt.

Lees vorig bericht

Kleine stijging besmettingen in Meerssen, wel meeste van Limburg

Lees volgend bericht

Programmering rondom de feestdagen