Gemeente kon nazorg hoogwater moeilijk opstarten

Het was voor de gemeente Meerssen moeilijk om het begin van de nazorg van het hoogwater op te starten. Zo had de gemeente in het begin te weinig personeel hiervoor. Dat blijkt uit de evaluatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Daar valt ook in te lezen dat de veiligheidsregio geen goed beeld had van hoe de situatie in het rampgebied was. Verder blijkt nu dat de veiligheidsregio ervoor koos om tijdens de ‘dijkdoorbraak’ in Bunde het luchtalarm af liet gaan, zodat de ‘ernst van situatie duidelijk was.’ De dag voor de ‘doorbraak’ namen de burgers nauwelijks maatregelen na een NL-Alert.

Adviseur van burgemeester
Na de acute fase van de watersnood moest de gemeente de nazorg oppakken. Het opstarten daarvan was lastig voor verschillende gemeenten.”Bij Meerssen is een leider CoPI [Lokaal crisisteam, red.] als projectleider nafase aan de gemeente gekoppeld en de commandant brandweer heeft één week lang de rol van adviseur van de burgemeester ingevuld ter ondersteuning. Veel andere gemeenten hebben het met de eigen gemeentelijke organisatie opgepakt.”, zo valt in het rapport te lezen.

Boosheid bij bewoners
Tijdens het hoogwater had de veiligheidsregio geen goed zicht op de situatie ter plekke. Met als gevolg dat de veiligheidsregio een ander beeld had dan wat er daadwerkelijk aan de hand was. “Doordat de CoPI’s geen goed beeld hadden van wat in het veld speelde, kregen de bewoners van Meerssen een bericht dat ze naar huis konden, terwijl het water nog niet weg was. Dit leidde tot veel boosheid van de bewoners.”

Ontruiming van Bunde na de ‘dijkdoorbraak’

Luchtalarm
De veiligheidsregio koos ervoor om tijdens de ‘dijkdoorbraak’ in Bunde het luchtalarm af te laten gaan. Hiervoor werd gekozen omdat de dag ervoor ook een NL-Alert werd gestuurd vanwege een evacuatie-advies. “Dit bereikte echter niet alle bewoners of bewoners namen geen maatregelen”, zo schrijven de onderzoekers over die NL-Alert. Daarom koos de veiligheidsregio om tijdens de ‘doorbraak’ ook het luchtalarm af te laten gaan. “De alarmering zorgde ervoor dat bewoners beseften dat er iets ernstigs aan de hand was.” Maar normaal gesproken gaat men na het luchtalarm naar binnen om ramen en deuren te sluiten en vervolgens radio of televisie aan te zetten. Maar dit was niet de bedoeling, daarom werd ook een NL-Alert gestuurd. De onderzoekers adviseren voortaan zowel een NL-Alert te sturen als het luchtalarm af te laten gaan. Later zou blijken dat er geen sprake was van een dijkdoorbraak.

Halve dag
De veiligheidsregio besloot in overleg met gemeenten dat de Klant Contact Centrums (KCC) tijdens het hoogwater de hele dag open moesten voor burgers. Normaal gesproken is er vanaf 17:00 uur niemand bereikbaar bij de gemeente. “Het duurde ongeveer een halve dag voordat de KCC’s van de gemeenten operationeel waren om de meldkamer te ontlasten. Zodra het informatienummer in de lucht was, werd hier veel gebruik van gemaakt”, zo schrijven de onderzoekers.

Lees vorig bericht

Stella Maris dicht nadat 26 klassen in quarantaine moesten

Lees volgend bericht

Inwoners gemeente Meerssen kunnen jongeren voordragen voor een jeugdlintje